Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 03-04-2020 13:01 Materiały dydaktyczne dla słuchaczy sem. VI na dzień 4 kwietnia 2020 r.

 2. 02-04-2020 13:14 Pomoc doradcy zawodowego!

  Drodzy Rodzice, Uczniowie i Słuchacze,
   
  Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w czasie zawieszenia zajęć szkolnych  

 3. 02-04-2020 09:54 Pomoc biblioteczna!

  Drodzy Uczniowie i Rodzice
  - jeśli potrzebujecie wsparcia bibliotecznego zapraszam do kontaktu wirtualnego. Służę pomocą  dydaktyczną w doborze e – booków, e- podręczników  oraz  ścieżki dotarcia do kanałów wspierających  zdalną edukację.  

 4. 27-03-2020 12:31 Komunikat Dyrektora Szkoły

  Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam od 30 marca b.r. do odwołania zmieniony tygodniowy plan zajęć kształcenia na odległość, ograniczający dotychczasowy wymiar godzin w poszczególnych klasach, uwzględniając możliwości uczniów i trudności w dostępie do komputera i internetu.
  Proszę nauczycieli o niedokonywanie zmian w umieszczonym w e-dzienniku planie zajęć bez akceptacji dyrekcji szkoły.
  Jednocześnie przypominam uczniom o konieczności uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w formie zdalnej, a w związku z trudnościami technicznymi w dostępie do komputerów i internetu istnieje możliwość kontaktu i wykonania poleceń nauczyciela w ciągu całego dnia.
  Artur Obolewski
  Dyrektor szkoły

 5. 25-03-2020 11:55 Pomoc Pedagoga!

  Drodzy Rodzice i Uczniowie,
   
  -  jeśli potrzebujecie rozmowy lub wsparcia  pedagoga,  w okresie zawieszenia zajęć szkolnych, możecie skorzystać z różnych form kontaktu z pedagogiem szkolnym:  

 6. 24-03-2020 13:32 Komunikat dyrektora PCE dla Rodziców i Uczniów

  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10.04.2020 r. oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciele obowiązkowo od 25.03.2020 r. rozpoczynają pracę z uczniem na platformie GOOGLE CLASSROOMProszę wszystkich uczniów o założenie konta CLASSROOM UCZEŃ.

 7. 24-03-2020 13:27 Komunikat dyrektora PCE

  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10.04.2020 r. oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 wprowadzam obowiązkowe kształcenie na odległość na platformie GOOGLE CLASSROOM. Przywrócony zostaje plan zajęć od dnia 25.03.2020 r. i zgodnie z nim nauczyciele będą realizowali zajęcia  w danej klasie na platformie, a tematy zajęć zgodnie z realizowaną podstawą programową. Praca ucznia podlegać będzie ocenie. W ocenianiu pracy uczniów należy zwrócić uwagę na zaangażowanie i aktywność, a także możliwości psychofizyczne uczniów.

 8. 24-03-2020 12:44 EGZAMIN ZAWODOWY POPRAWKOWY – SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2020

  Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 składają deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 do 31 marca 2020 r. do dyrektora szkoły. Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres mailowy szkoły: sekretariat@pce.lebork.pl. Oryginały dostarczyć należy po powrocie do szkoły. 

 9. 20-03-2020 12:34 Plan zajęć w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

  Plan  zajęć w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH. Rok szkolny 2019/2020 (zmiana od 18.03.2020 r.) 

 10. 16-03-2020 15:01 Kształcenie zdalne

  Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie,
  Informuję, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wprowadzamy kształcenie zdalne.

Zobacz nasze