Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kalendarium

01.09.1965 -
utworzenie przy ZSZ w Lęborku dwóch klas budowlanych z praktyką w PBRol Lębork
01.09.1966 -
otwarcie Szkoły Rzemiosł Budowlanych z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1
03.09.1967 -
powołanie Technikum Budowlanego dla Pracujących
01.09.1970 -
szkoła przyjmuje nazwę Zasadnicza Szkoła Budowlana
01.09.1975 -
dyrektorem szkoły zostaje Benedykt Dybowski, Technikum Budowlane zostaje włączone do Zespołu Szkół Budowlanych
01.09.1985 -
dyrektorem szkoły zostaje Franciszek Formela
27.06.1991 -
powołanie Technikum Budowlanego na podbudowie szkoły podstawowej
01.09.1991 -
szkoła przenosi się do budynku przy ulicy Pionierów 16
01.09.1995 -
dyrektorem zostaje Alicja Zajączkowska
23.06.1996 -
szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Technikum Budowlanego
16.06.1996 -
nadanie szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
18.10.1996 -
uroczystość 30-lecia istnienia szkoły, wręczenie sztandaru
16.01.1998 -
otwarcie nowego obiektu dydaktyczno-sportowego (budynek B)
01.09.1998 -
powołanie Technikum Ochrony Środowiska
01.09.1999 -
dyrektorem zostaje ponownie Alicja Zajączkowska
01.09.2000 -
powołanie Technikum Drzewnego oraz Liceum Zawodowego, oddanie do użytku nowej klatki schodowej w budynku A
marzec 2000 -
Wyjazd młodzieży na międzynarodowy staż zawodowy do Wielkiej Brytanii i Holandii – kształcenie w branży budowlanej; realizacja projektu Leonardo da Vinci
październik 2000 -
Szkoła gości nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły Lycee Professionel z Saint Junien- Francja oraz nauczycieli z holenderskiego miasta Breda w ramach programów Sokrates i Leonardo da Vinci.
marzec/ maj 2001 -
Uczestnictwo grupy uczniów z Technikum Drzewnego i Zasadniczej szkoły Zawodowej w zawodzie stolarz w wymianie międzynarodowej z Francją w ramach kontynuacji programu Socrates Comenius pt. Badania porównawcze metod produkcji stolarskich.
marzec/ październik 2001 -
Uroczystości 35-lecia szkoły.
marzec 2002 -
Uczestnictwo młodzieży w międzynarodowym stażu w Holandii w branży budowlanej – realizacja programu Leonardo da Vinci.
01.09.2002 -
01.09.2002 Zmiana nazwy szkoły z Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Eugeniusza Kwiatkowskiego i przekształcenie 4- letniego Liceum Zawodowego w 3- letnie Liceum Profilowane.
maj 2003 -
Decyzją Starostwa Powiatowego w Lęborku połączenie szkolnej Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu z Pracownią Praktycznej Nauki Zawodu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą przy ul. I Armii Wojska Polskiego.
21.11.2004 -
21.11.2004 Uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego powołanie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego.
01.09.2003 -
01.09.2003 Zmiana nazwy szkoły na Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego , w której skład weszły dotychczasowe szkoły dla młodzieży, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Doskonalenia Zawodowego i Schronisko Młodzieżowe w Łebie.
wrzesień 2004 do maja 2005 -
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budownictwa - staże uczniów w Holandii i Francji w ramach kolejnej edycji programu Leonardo da Vinci i Socrates Comenius.
marzec 2006 -
Przygotowanie uczniów Liceum Profilowanego do realizacji stażu zawodowego w Turcji oraz uczniów Technikum do stażu w Bredzie ( Holandia) .
październik 2006 -
Obchody 40-lecia istnienia szkoły.
listopad 2006 -
Wyjazd uczniów Liceum Profilowanego o specjalności zarządzanie informacją na staż do Eskisehir w Turcji
kwiecień / maj 2007 -
Pobyt uczniów z Turcji na stażu w ramach programu wymiany młodzieży Leonardo da Vinci
kwiecień / wrzesień 2008 -
Nawiązanie współpracy z CJD Olpe w Niemczech i realizacja projektu wymiany młodzieży w zakresie fryzjerstwa
01.09.2008 -


kwiecień 2009
Powołanie na stanowisko dyrektora PCE – ZSP nr 2 Artura Obolewskiego. Włączenie w skład PCE – ZSP nr 2 Internatu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego.


Organizacja Finału Centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.
 
01.09.2009
Zmiana nazwy szkoły na Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Uruchomienie oddziału szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny.
luty 2010
Oddanie do użytku budynku sportowo-rekreacyjnego po wykonaniu adaptacji obiektu garażowego.
wrzesień / październik 2010
Realizacja uczniowskich staży zagranicznych w Holandii i Francji w ramach programu Leonardo da Vinci.
luty 2011
Wprowadzenie dziennika elektronicznego