Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Czas trwania nauki – 5 lat

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS NAUKI PRZEZ ABSOLWENTA:

  • organizuje i prowadzi prace związane z montażem oraz obsługą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, pieców na biomasę, itp.);
  • realizuje prace polegające na konserwacji oraz naprawie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • ocenia jakość robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

  • w przedsiębiorstwach produkujących i przesyłających energię elektryczną oraz cieplną ze złóż geotermalnych, energii słonecznej i biomasy;
  • w firmach montujących i serwisujących m.in. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, piece na biomasę, farmy wiatrowe;
  • absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży związanej z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Zobacz nasze