Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Misja i wizja szkoły

Misja Szkoły

Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym i społecznym.
Uczy tolerancji i odpowiedzialności.
Przygotowuje bardzo dobrych fachowców w wielu dziedzinach.
 
Wizja szkoły
 
Szkoła naszych oczekiwań:
  • nowoczesna
  • przyjazna
  • dobrze zarządzana
  • wiodąca w kształceniu zawodowym
  • wspomagana przez rodziców
  • osiągająca dobre wyniki egzaminów zewnętrznych
  • doceniana przez środowisko, organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący
Zobacz nasze