Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Misja i wizja szkoły

Misja Szkoły

Celem naszym, nauczycieli i rodziców, jest wychowanie młodzieży, zapewnienie jej rzetelnego wykształcenia teoretycznego i praktycznego, ukształtowanie na myślących ludzi, zaangażowanych w przekształcanie życia narodu.
 
Wizja szkoły
Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym i społecznym.
Uczy tolerancji i odpowiedzialności.
Przygotowuje bardzo dobrych fachowców w wielu dziedzinach.
 
Szkoła naszych oczekiwań:
  • nowoczesna
  • przyjazna
  • dobrze zarządzana
  • wiodąca w kształceniu zawodowym
  • wspomagana przez rodziców
  • osiągająca dobre wyniki egzaminów zewnętrznych
  • doceniana przez środowisko, organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący
Zobacz nasze