Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 12-02-2016 10:52 Nagrodzeni za wzorowe uczęszczanie do szkoły i pochwaleni za dobre oceny

  Dyrektor wręczył nagrody
   Uczniowie PCE, ZSP, którzy wyróżnili się 100% frekwencją w szkole otrzymali -  podczas uroczystych apeli  -  wspaniałe nagrody rzeczowe w wysokości – 100 zł. Zostały one wręczone przez Dyrektora placówki  - Pana Artura Obolewskiego, który życzył młodzieży utrzymania takiego wyniku aż do końca edukacji w szkole. Podczas spotkań z młodymi ludźmi poruszone zostały tematy  dotyczące następujących zagadnień:

 2. 11-02-2016 11:44 Warsztaty fotograficzne połączone z publikacjami na profilach społecznościowych

   Poznawanie obsługi aparatu fotograficznego  Uczniowie klasy I  T OZE ( w PCE, ZSP) odbyli w multimedialnej czytelni zajęcia warsztatowe polegające na wykonywaniu zdjęć , na trudnej sztuce  poznawania zasad obsługi aparatu fotograficznego, promowania określonych czynności umieszczanych następnie na portalach  społecznościowych. 

 3. 09-02-2016 11:36 Protokół Komisji Sędziowskiej z Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego Uczniów Rzemiosła

   Starszy Cechu Roman Chmielecki rozpoczął Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski Uczniów Rzemiosła. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku – branża fryzjerska, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. Honorowy patronat nad Konkursem objęła Pani Teresa Ossowska-Szara Starosta Lęborski.

 4. 07-02-2016 21:55 BUDMA 2016

   Piątego lutego 2016 roku był bardzo intensywnym dniem dla uczniów klas o profilu technik budownictwa. Wraz z opiekunami Katarzyną Kwiatkowską – Obrzud i Zbigniewem Kotłowskim zwiedzali ekspozycje na 25 Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu. 

 5. 06-02-2016 21:03 Klasy wojskowe uchwycone z dachu PCE, ZSP

   Zapraszamy do galerii zdjęć przygotowanej przez Pana Macieja Górskiego. Na zdjęciach  znajduje się prezentacja  klas wojskowych ( logistycznych) edukujących się w PCE, ZSP. 

 6. 06-02-2016 16:58 Sprawdź artykuł w „Echu Ziemi Lęborskiej”

   Informujemy, że w piątkowym numerze "Echa" ukazał się artykuł dotyczący wyjazdu naszych Uczniów do Warszawy. Taka promocja działań wojskowych na forum całego środowiska lokalnego to odpowiedni kierunek rozwoju naszej szkoły.

 7. 06-02-2016 16:57 Przeczytaj artykuł dotyczący Masek Jasełkowych

   Informujemy, że w piątkowym „Echu Ziemi Lęborskiej” ukazał się artykuł promujący konkurs na Lęborską Maskę Jasełkową. Wystawa prac plastycznych z tego przedsięwzięcia realizowanego w ramach działalności - Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła w Lęborku – była prezentowana w holu biblioteki szkolnej – PCE, ZSP.  

 8. 05-02-2016 11:46 Wyjazd klas wojskowych na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku

   Zachęcamy do zapoznania się z artykułem promującym działania klas wojskowych: http://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/klasy-wojskowe-pce-z-wizyta-w-biurze-bezpieczenstwa-narodowego/

 9. 04-02-2016 07:44 20 najlepszych zasad obsługi programu komputerowego typu CAD. Uwierz w nie!

   Uczniowie klasy pierwszej Technikum Budowlanego mają wiele przedmiotów zawodowych. Jednym z nich są zajęcia, które nazywają się „pracownia dokumentacji technicznej”. Młodzież poznaje na nich podstawowe zasady obsługi programu komputerowego typu CAD – czyli Komputerowego Wspomagania Projektowania. 

 10. 03-02-2016 10:51 Rozpoczął się nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Centrum Kształcenia Praktycznego. Sprawdź to!

   Kolejna grupa osób dorosłych rozpoczęła Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających. To już 7 kurs realizowany w PCE od 2012 roku, kiedy wprowadzono możliwość ich organizowania i po raz pierwszy z zakresu użytkowanie obrabiarek CNC.