Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 18-08-2014 14:55 UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 01 września 2014 r.

   UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 01 września 2014 r.
   

 2. 11-07-2014 12:14 PODANIE DO SZKOŁY !

   Dyrekcja PCE-ZSP w Lęborku informuje, że uczniów przyjętych do klas I  obowiązuje złożenie podania - kwestionariusza  na rok szkolny 2014/2015 (kwestionariusz w załączeniu). Podanie należy złożyć do dnia 20.08.2014r w sekretariacie szkoły.
  Podanie znajduje się w załączeniu.

 3. 09-07-2014 12:41 EGZAMINY POPRAWKOWE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 25-28 SIERPNIA 2014 r.

   EGZAMINY POPRAWKOWE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH                          25-28 SIERPNIA 2014 r.
   
  25 sierpnia 2014 r. poniedziałek,  26 sierpnia 2014 r. wtorek, 27 sierpnia 2014 r. środa, 

 4. 27-06-2014 10:51 Żegnaj….szkoło.....

   - szkoło. Dyrektor PCE, ZSP –p. Artur Obolewski -  podsumował rok szkolny 2013/2014. Przedstawił zgromadzonej młodzieży laureatów konkursów powiatowych i ogólnopolskich, nagrodzonych za szczególne osiągnięcia sportowe, naukowe, życząc wszystkim  udanych wakacji, 

 5. 25-06-2014 23:15 Zakończenie roku internackiego

   We wtorek, tj. 24.06, odbyło się w naszym Internacie oraz Internacie SOSW uroczyste zakończenie i podsumowanie roku szkolnego 2013/2014. Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu wszystkich wychowanków, kilka słów do młodzieży skierowała pani Kierownik placówki oraz pani Dyrektor SOSW. 

 6. 25-06-2014 10:57 Podsumowanie edukacji wojskowej- szkolenie na ośrodku poligonowym

   W dniu 23 czerwca  br. uczniowie klas wojskowych 1 TLa i 1 TLb  w ramach podsumowania edukacji wojskowej uczestniczyli w szkoleniu ogólno-wojskowym na terenie 1 batalionu zmechanizowanego w Lęborku oraz ośrodku szkolenia poligonowego „Sokołówka”. 

 7. 25-06-2014 10:51 Rzut granatem ćwiczebnym

   Na jednych z ostatnich zajęć z edukacji wojskowej, które odbyły się na terenie strzelnicy wojskowej w dniu 18. 06. w środę uczniowie klas wojskowych odbyli rzut granatem ćwiczebnym. Uczniowie rzucali dwoma rodzajami granatów tj. obronnym i zaczepnym na odległość. 

 8. 23-06-2014 12:19 Uczeń Przemysław Garski recytował wiesze w Chmielnie

   - w roku 2014 uczeń PCE, ZSP reprezentował szkołę podczas konkursu recytatorskiego „Rodnej Mowy” w Chmielnie. Rozwijanie gwary kaszubskiej było początkowo  pielęgnowane podczas etapu szkolnego tego konkursu odbywającego w naszej placówce ( multimedialnej Czytelni), 

 9. 18-06-2014 17:18 Wirtualna firma się opłaca

   W ramach projektu ”ZaPal się do zawodu- zawodowo w Powiecie Lęborskim” Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2014, odbył się międzyszkolny konkurs „Wirtualna firma”.

 10. 14-06-2014 14:14 Zakończenie nauki klas zawodowych

   ……13 w piątek w PCE ……odbył się uroczysty apel pożeglany dla klas zawodowych. Zdobycie pewnych określonych umiejętności było dla uczniów naszej szkoły pewnym etapem w całym procesie edukacyjnym. W związkuz z tym Dyrektor placówki  - p. Artur Obolewski – podsumował najważniejsze sukcesy tej młodzieży