Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

O szkole

 1. Kadra pedagogiczna

   DYREKCJA I KIEROWNICTWO PCE – ZSP w Lęborku

 2. Misja i wizja szkoły

  Celem naszym, nauczycieli i rodziców, jest wychowanie młodzieży, zapewnienie jej rzetelnego wykształcenia teoretycznego

 3. Kierunki kształcenia

  KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE – ZSP W LĘBORKU. Rok szkolny 2014/2015

 4. Osiągniecia
 5. Centrum Kształcenia Praktycznego
 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego

  KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH w PCE – ZSP w Lęborku

 7. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

  OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH. BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe

 8. Internat
 9. Historia szkoły
 10. Raporty z ewaluacji
 11. Patron Szkoły
Zobacz nasze