Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

Czas trwania nauki – 5 lat

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS NAUKI PRZEZ ABSOLWENTA:

 • specjalistyczne wyszkolenie w Oddziale Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON;
 • organizuje i nadzoruje przepływy zasobów (towarów i ludzi) oraz procesów produkcyjnych i magazynowych;
 • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 • planuje etapy dystrybucji i transportu;
 • absolwent będzie przygotowany do pracy w wojsku w zakresie: strzelania, taktyki, terenoznawstwa, łączności, pierwszej pomocy oraz sztuk walki.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • w firmach logistycznych, przewozowych i spedycyjnych, organizujących magazynowanie, a także transport różnych towarów w kraju oraz za granicą;
 • w służbach mundurowych, szczególnie w wojsku;
 • w działach logistycznych różnych przedsiębiorstw produkcyjnych;
 • w biurach podróży;
 • w firmach kurierskich;
 • na kolei, lotniskach a także w portach morskich.

 

 

 

Zobacz nasze