Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Raporty z ewaluacji w Technikum nr 2

 W marcu 2012 wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadzili ewaluację zewnętrzną w naszej szkole. Poniżej przedstawiamy raport z tego badania.