Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Przetargi

  1. Ustny przetarg nieograniczony

    Przetarg odbędzie się w siedzibie PCE-ZSP Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku ul. I Armii WP 31, w dniu 19 czerwca 2017r. o godz. 1000.