Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 30-06-2022 13:26 EGZAMINY POPRAWKOWE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 24-25-26 SIERPNIA 2022 r.

  ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 24-25-26 SIERPNIA 2022 r.
   

   

 2. 28-06-2022 14:09 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

 3. 24-06-2022 12:58 Nagroda i podziękowanie dla pani Danuty Milewskiej – Biały!

  Dyrektor szkoły wspólnie z panią Alicją Zajączkowską – Starostą Lęborskim – podziękował  wicedyrektor PCE, pani – Danucie Milewskiej – Biały za wieloletnią, sumienną i wyjątkowo owocną współpracę.  

 4. 24-06-2022 11:19 Zakończenie roku szkolnego 2021/22!

  Podsumowanie roku!
  Zakończenie roku szkolnego, to podsumowanie edukacji w PCE. Otrzymanie upragnionego świadectwa podbudowane przemowami: Dyrektora i wychowawców...  

 5. 21-06-2022 12:14 Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

  Szanowni Państwo. Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

 6. 21-06-2022 10:45 BATERIE ZBIERAMY – WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO DBAMY

  Podsumowanie konkursu i zbiórki baterii w roku szkolnym 2021/2022
  PODSUMOWANIE KONKURSU
   

 7. 16-06-2022 10:30 Powiatowe Centrum Edukacyjne nosi imię Eugeniusza Kwiatkowskiego 26 lat

  Uroczystość  nadania szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się 15 czerwca 1996 roku. Na uroczystości, byli obecni ówcześni uczniowie, grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły, przedstawiciele władz lokalnych, a także zaproszeni goście.  

 8. 14-06-2022 14:12 Rekrutacja 2022 - Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

  Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 9. 10-06-2022 13:12 Lista kandydatów do klas o profilu wojskowym przystępujących do prób sprawności fizycznej - Termin dodatkowy

  Kandydaci do klas wojskowych (oddziałów przygotowania wojskowego) w zawodzie technik logistyk i technik budownictwa przystępując do prób sprawności fizycznej w wyznaczonym dniu, zobowiązani są posiadać strój sportowy i obuwie zmienne oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka.

 10. 10-06-2022 09:46 Obóz szkoleniowy klas certyfikowanych.

  Miniony tydzień upłynął bardzo pracowicie i dostarczył wiele wrażeń uczniom klas trzecich ,które brały udział w obozie szkoleniowym w ramach certyfikowania po pierwszym roku udziału w Programie Certyfikowanych Klas Wojskowych.
   

Zobacz nasze