Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA

Czas trwania nauki – 5 lat

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS NAUKI PRZEZ ABSOLWENTA:

 • organizuje i realizuje wykonanie robót   budowlanych;
 • realizuje roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe;
 • kieruje pracą zespołów – brygad budowlanych;
 • sporządza dokumentację rysunkową i kosztorysy robót (za pomocą programów komputerowych: AutoCAD i Rodos) oraz dokumentację przetargową;

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa, zakłady budowlane, hurtownie materiałów budowlanych;
 • pracownie konserwacji zabytków;
 • organy nadzoru budowlanego;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • biura projektów;
 • hurtownie materiałów i maszyn budowlanych;
 • absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży budowlanej.

 

 

Zobacz nasze