Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 15-05-2020 14:05 Laptopy dla PCE!

  Powiat Lęborski, jako organ prowadzący zakupił laptopy dla szkół średnich. Na ręce dyrektorów placówek oświatowych sprzęt wręczyła  15 maja  br. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski wraz z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim.

 2. 13-05-2020 18:23 KOMUNIKAT MEN – INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW I UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI „CZERWIEC/LIPIEC 2020”

  Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzaminy zawodowe od 22 czerwca do 9 lipca.
  Więcej...

 3. 13-05-2020 18:11 Podręcznik dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej!

  Drodzy Kandydaci!
  Udostępniamy Wam poradnik - Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego Vulcan?
  Podręcznik dla kandydata
  oraz dostęp do systemu rekrutacji elektronicznej:
  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

 4. 05-05-2020 14:06 Warunki korzystania z obiektów sportowych na świeżym powietrzu

  Warunki korzystania z obiektów sportowych na świeżym powietrzu od 4 maja 2020 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 5. 28-04-2020 12:25 Komunikat Dyrektora Szkoły

  Na podstawie Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku i przesunięcia egzaminu maturalnego na czerwiec br. cofam decyzję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Technikum nr 2 na dzień 4, 5 i 6 maja. W tych dniach obowiązywać będzie kształcenie zdalne wg planu zajęć w dzienniku elektronicznym.

 6. 16-04-2020 11:58 Pomoc dla rodzin zagrożonych przemocą!

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje „Powiatowy  program profilaktyczny w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na rok 2020”.  

 7. 15-04-2020 20:41 Ochrona przed koronawirusem!

  Sprawdź czynności zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii.
   

 8. 10-04-2020 12:13 Szanowni Państwo! Rodzice, Opiekunowie

  W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach do 26 kwietnia informuję, że w szczególnych przypadkach braku możliwości korzystania z komputera istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu ze szkoły. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie wniosków z numerem telefonu kontaktowego do Rodzica lub Opiekuna prawnego ucznia na adres e-mail szkoły: sekretariat@pce.lebork.pl.
  Jednocześnie na ten trudny czas życzę Państwu i całej społeczności szkolnej zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

  Artur Obolewski
  Dyrektor PCE w Lęborku

 9. 08-04-2020 10:42 Harmonogram egzaminów - semestr VI, III LO dla Dorosłych

 10. 07-04-2020 11:34 Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zobacz nasze