Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kalendarium

 EUGENIUSZ  KWIATKOWSKI

 

KALENDARIUM

1888
30 grudnia urodził się w Krakowie.
1903-1907
Gimnazjum jezuitów w Chyrowie.
1907-1910
Studia na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej.
1907
Związek z organizacjami niepodległościowymi
1909
Członek grupy "zarzewiackiej" Politechniki Lwowskiej.
1910-1912
Kontynuacja studiów na Wydziale Chemii w Monachium.
1912
Dyplom inżyniera chemika.
1912-1913
Specjalizacja w zakresie barwników syntetycznych pod kierunkiem prof. G Schultza w Monachium.
1913
Praktyka w gazowni lwowskiej.
IX.1913-1916
Kierownik ruchu gazowni w Lublinie.
1916-1919
Służba w Legionach Polskich.
11.XI.1918
Udział w rozbrajaniu Niemców w Łukowie.
IV.1919-1921
Zastępca kierownika wydziału Sekcji VI Chemicznej Głównego Urzędu Zaopatrzenia Armii.
1921
Członek Zarządu Państwowej Fabryki Destylacji Drewna w Hajnówce; wykłady (na stanowisku docenta) na Politechnice Warszawskiej.

1.I.1923-7.VI.1926
Dyrektor techniczny Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.
1923-1926
Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników na Górnym Śląsku.
8.VI.1926-4.XII.1930
Minister przemysłu i handlu.
1928-1930
Poseł na Sejm
1931
Opublikowanie "Dysproporcji".
1.I.1931-12.X.1935
Naczelny dyrektor Państwowych Zjednoczonych Fabryk Azotowych w Chorzowie, Mościcach i Jaworznie.
1934
Powołany na członka Akademii Nauk Technicznych w Warszawie.
13.X.1935-30.X.1939
Minister skarbu i wicepremier.
1936
Powołany na członka honorowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
1939-1945
Internowany w Rumunii.
1945-1948
Delegat rządu do spraw odbudowy Wybrzeża.
1947
Poseł na Sejm.
IV.1948
Zwolniony ze stanowiska delegata rządu.
1950
Powołany na prezesa Komitetu Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.
1974
Doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.
1974
22 sierpnia zmarł w Krakowie.

Zobacz nasze