Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kadra pedagogiczna

DYREKCJA I KIEROWNICTWO PCE – ZSP w Lęborku

Artur Obolewski – dyrektor szkoły

 
Zenona Gawrylak – wicedyrektor szkoły
Danuta Milewska - Biały – wicedyrektor szkoły
Zbysław Etmański – kierownik CKP
Dorota Koper – kierownik internatu
 

CZŁONKOWIE  ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Zespół przedmiotów humanistycznych:

 1. Miśkiewicz Elżbieta
 2. Gałka Magdalena
 3. Hryczak Sławomir
 4. Skroś Sylwia
 5. Cierocka-Szychta Marzena
 6. Ks.Kowalczyk Dariusz
 7. Ks. Prądziński Wojciech
 8. Ks.Stalkowski Krystian

 

2. Zespół języków obcych:

 1. Zarzycka Wiesława
 2. Krystek -Chudziaszek Elżbieta
 3. Skrzypkowska Iwona
 4. Naczk Monika
 5. Retman Iwona
 6. Woźniak-Wojciechowska Marlena

 

3. Zespół przedmiotów matematyczno- fizyczno- informatycznych:

 1. Bladoszewski Daniel
 2. Szuca Ewa
 3. Złoch  Bogdan
 4. Stanuch Jacek

 

4. Zespół przedmiotów wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia:

 1. Sieniek Robert
 2. Mielewczyk Tomasz
 3. Ramczyk-Wójcik Anna
 4. Milewska – Biały Danuta
 5. Motas Aleksandra
 6. Łowicka Weronika
 7. Sałasiński Ryszard
 8. Kozłowska Jolanta

 

5. Zespół przedmiotów ekonomiczno- usługowych i przyrodniczych:

 1. Radecka Jolanta
 2. Małachowicz Irena
 3. Gawrylak Zenona
 4. Grześko Iwona
 5. Wudniak-Styn Krystyna
 6. Kozłowska Jolanta
 7. Głowacki Sławomir
 8. Świątkowski Mirosław
 9. Konefał Ryszard
 10. Palczewski Robert

 

6. Zespół przedmiotów budowlano-drzewnych:

 1. Kwiatkowska -Obrzud Katarzyna
 2. Obolewski Artur
 3. Kotłowski Zbigniew
 4. Zawada Jan
 5. Dudzik Justyna

 

 

7. Zespół przedmiotowy nauczycieli CKP

 1. Etmański Zbysław
 2. Block Stanisław
 3. Dettlaff Janusz
 4. Gorloff Dariusz
 5. Zawada Jan
 6. Szybisty Piotr
 7. Złoch Bogdan
 8. Lewiński Edmund

 

8. Zespół nauczycieli internatu:

 1. Koper Dorota
 2. Kubisik Alicja
 3. Woźniak Aleksandra
 4. Mrożewska Jolanta

 

Zobacz nasze