Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kadra pedagogiczna

DYREKCJA I KIEROWNICTWO PCE – ZSP w Lęborku

Artur Obolewski – dyrektor szkoły

 
Zenona Gawrylak – wicedyrektor szkoły
Danuta Milewska - Biały – wicedyrektor szkoły
Zbysław Etmański – kierownik CKP
Dorota Koper – kierownik internatu
 

CZŁONKOWIE  ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Zespół przedmiotów humanistycznych:

 1. Miśkiewicz Elżbieta
 2. Ks. Prądziński Wojciech
 3. Gałka Magdalena
 4. Hryczak Sławomir
 5. Ks.Stalkowski Krystian
 6. Skroś Sylwia
 7. Cierocka-Szychta Marzena
 8. Ks.Kowalczyk Dariusz

 

2. Zespół języków obcych:

 1. Zarzycka Wiesława
 2. Krystek -Chudziaszek Elżbieta
 3. Skrzypkowska Iwona
 4. Naczk Monika
 5. Retman Iwona
 6. Kerlin Barbara
 7. Romanowska Aleksandra

 

3. Zespół przedmiotów matematyczno- fizyczno- informatycznych:

 1. Bladoszewski Daniel
 2. Szuca Ewa
 3. Złoch  Bogdan
 4. Tracewicz Grzegorz

 

4. Zespół przedmiotów wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, geografia:

 1. Sieniek Robert
 2. Mielewczyk Tomasz
 3. Brzózka Klaudia
 4. Milewska – Biały Danuta
 5. Motas Aleksandra
 6. Łowicka Weronika
 7. Sałasiński Ryszard
 8. Kozłowska Jolanta

 

5. Zespół przedmiotów ekonomiczno- usługowych i przyrodniczych:

 1. Stasiak Brygida
 2. Małachowicz Irena
 3. Gawrylak Zenona
 4. Grześko Iwona
 5. Wudniak-Styn Krystyna
 6. Kozłowska Jolanta
 7. Głowacki Sławomir
 8. Świątkowski Mirosław
 9. Kosiński Tomasz

 

6. Zespół przedmiotów budowlano-drzewnych:

 1. Kwiatkowska -Obrzud Katarzyna
 2. Obolewski Artur
 3. Kotłowski Zbigniew
 4. Zawada Jan
 5. Dudzik Justyna

 

7. Zespół przedmiotowy nauczycieli CKP

 1. Etmański Zbysław
 2. Block Stanisław
 3. Dettlaff Janusz
 4. Gorloff Dariusz
 5. Zawada Jan
 6. Skiba Czesław
 7. Kubacki Zbigniew
 8. Woźniak Robert
 9. Szybisty Piotr
 10. Zawadzki Witold

 

8. Zespół nauczycieli internatu:

 1. Koper Dorota
 2. Kubisik Alicja
 3. Woźniak Aleksandra
 4. Majtczak Agnieszka