Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy – Sławomir Hryczak

Dyżury - od poniedzialku do piątku:

Poniedziałek: 8.00 – 14.50 w budynku „A” (s. 104 i 206, świetlica).

Wtorek: 8.00 – 14.50 w budynku „A” (s. 103, 205 i 206świetlica) oraz w budynku „B” (s.1a).

Środa: 8.00 – 14.00 w budynku „A” (s. 203, 302, świetlica lub czytelnia) oraz w budynku „B”       (s. 1a).

Czwartek: 8.00 – 14.50 w budynku „A” (s. 205) oraz w budynku „B” (s. 1a).

Piątek: 8.15 – 14.50 w budynku „A” (s. 104, 205 i 302 oraz w budynku „B” (s. 1a).

Zapraszam wszystkich uczniów i słuchaczy naszej szkoły na konsultacje indywidualne oraz grupowe, które pomogą planować rozwój edukacyjny i zawodowy. 

Otrzymasz aktualne informacje na temat:

·         ofert pracy czekających na młodzież i dorosłych w sezonie letnim m.in. w Lęborku        oraz Łebie;

·         wymagań, które należy spełnić aby założyć własną działalność gospodarczą, np. firmę działającą w branży budowlanej;

·         możliwości kontynuowania nauki po ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej;

·         kierunków studiów, na których absolwenci naszego technikum mogą kontynuować edukację po zdaniu matury;

·         szansy uczestniczenia w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych;

·         szerokiej oferty edukacyjnej  naszej szkoły, skierowanej dla osób dorosłych;

·         specyfiki zawodu, którego aktualnie się uczysz lub zamierzasz w przyszłości;

·         obowiązujących rodzajów umów o pracę.

Zdobędziesz umiejętności potrzebne na rynku pracy, takie jak:

·         samodzielne przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych: CV oraz listu motywacyjnego;

·         wypełnianie tzw. Europass CV;

·         autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;

·         selekcja treści ogłoszeń oferujących zatrudnienie;

·         skuteczne planowanie czasu nauki lub pracy;

·         sprawne komunikowanie się z ludźmi, np. współpracownikami, klientami.

Masz szansę na:

·         szczegółowe poznanie specyfiki Twojego zawodu;

·         samodzielne określenie swoich mocnych i słabych stron jako przyszłego pracownika;

·         dostęp do sprawdzonych i aktualnych wiadomości na temat rynku pracy;

·         podniesienie swojej motywacji do nauki wybranego zawodu;

·         poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych i zdobywanie zupełnie nowych,        m.in. dzięki propozycjom kształcenia dla dorosłych w PCE – ZSP.