Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy – Sławomir Hryczak

Dyżury - od poniedzialku do piątku:

Poniedziałek: 8.50 – 13.05 w budynku „A” oraz „B”.

Wtorek: 8.00 – 14.00 w budynku „A” oraz „B”.

Środa: 8.00 – 14.00 w budynku „A” oraz „C”.

Czwartek: 12.20 – 14.50 w budynku „A” oraz „B.

Piątek: 8.50 – 14.50 w budynku „A” oraz „B”.

Zapraszam wszystkich uczniów i słuchaczy naszej szkoły na konsultacje indywidualne oraz grupowe, które pomogą planować rozwój edukacyjny  i zawodowy. 

Otrzymasz aktualne informacje na temat:

 • ofert pracy czekających na młodzież i dorosłych w sezonie letnim m.in. w Lęborku   oraz Łebie;
 • wymagań, które należy spełnić aby założyć własną działalność gospodarczą, np. firmę działającą w branży budowlanej;
 • możliwości kontynuowania nauki po ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • kierunków studiów, na których absolwenci naszego technikum mogą kontynuować edukację po zdaniu matury;
 • szansy uczestniczenia w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych;
 • szerokiej oferty edukacyjnej  naszej szkoły, skierowanej dla osób dorosłych;
 • specyfiki zawodu, którego aktualnie się uczysz lub zamierzasz w przyszłości;
 • obowiązujących rodzajów umów o pracę.

Zdobędziesz umiejętności potrzebne na rynku pracy, takie jak:

 • samodzielne przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych: CV oraz listu motywacyjnego;
 • wypełnianie tzw. Europass CV;
 • autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
 • selekcja treści ogłoszeń oferujących zatrudnienie;
 • skuteczne planowanie czasu nauki lub pracy;
 • sprawne komunikowanie się z ludźmi, np. współpracownikami, klientami.

Masz szansę na:

 • szczegółowe poznanie specyfiki Twojego zawodu;
 • samodzielne określenie swoich mocnych i słabych stron jako przyszłego pracownika;
 • dostęp do sprawdzonych i aktualnych wiadomości na temat rynku pracy;
 • podniesienie swojej motywacji do nauki wybranego zawodu;
 • poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych i zdobywanie zupełnie nowych,  m.in. dzięki propozycjom kształcenia dla dorosłych w PCE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.

 

Zobacz nasze