Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wstępna analiza nt. oceny wykorzystania energii w Centrum Kształcenia Praktycznego

W szkole został powołany zespół ds. energii. Wynikiem pracy zespołu jest wstępna analiza nt. oceny wykorzystania energii w Centrum Kształcenia Praktycznego, która przedstawiona jest poniżej.

1. Ocena wykorzystania energii w szkole.

            Prace termomodernizacyjne w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) trwały w okresie od marca 2017 do stycznia 2018 r.

Przegląd energetyczny sezonu grzewczego dotyczy okresu I-IV.2017 r. (okres przed termomodernizacją) do I-IV.2018 (okres po termomodernizacji). Termomodernizacja obejmowała: ocieplenie stropodachu wraz wymianą pokryć dachowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków oraz częściową wymianę instalacji grzewczej (część biurowa, łącznik C i budynek B). Tabela z porównaniem zużycia energii cieplnej przedstawiona została poniżej:

Miesiąc

2017

2018

Różnica

GJ

GJ

GJ

%

I

211,65

191,6

-20,05

-9,47

II

215,47

183,1

-32,37

-15,02

III

161,31

174,3

12,99

8,05

IV

76,5

33,8

-42,7

-55,82

V

41,78

0

0

0,00

VI

0

0

0

0,00

VI

0

0

0

0,00

VII

0

0

0

0,00

IX

0

0

0

0,00

X

44,8

0

0

0,00

XI

70,6

0

0

0,00

XII

110,4

0

0

0,00

 

Ze względu na to, że od września 2017 r. w pomieszczeniach CKP prowadzone są zajęcia  w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, wymusiło to wydłużenie okresu grzewczego i zwiększenie zużycia energii cieplnej w stosunku do lat wcześniejszych.

Analiza została przeprowadzona tylko na podstawie 4 miesięcy, ale już można stwierdzić, że termomodernizacja była niezbędna i będzie korzystnie wpływała na następne miesiące czy lata.

Jak można zauważyć w pierwszych miesiącach już nastąpiło zmniejszenie zużycia energii cieplnej na ogrzewanie biorąc pod uwagę zużycie w latach poprzednich, jest to około 10 %. Niestety temperatury w marcu 2018 roku były wyjątkowo niskie w stosunku do poprzednich lat co skutkowało większym zużyciem. Natomiast w miesiącu kwietniu 2018 roku zostało zużyte ponad 55% mniej energii cieplnej niż w kwietniu 2017 roku.

 

2. Rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej.

            W najbliższym czasie planowana jest wymiana zaworów grzejnikowych w pozostałych pomieszczeniach, co umożliwi dokładniejsze zarządzanie temperaturą w pomieszczeniach  i ograniczy straty energii cieplnej.

Zalecana jest również wymiana instalacji grzewczej w pozostałych pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

3. Kampania informacyjno-edukacyjna.

            Na stronie internetowej szkoły umieszczona została informacja o powołaniu zespołu ds. energii i wynikach jej pracy. W czerwcu bieżącego roku zorganizowany zostanie dzień poświęcony tematyce oszczędzania energii oraz zostaną zaprezentowane urządzenia takie jak: kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny, pompa ciepła oraz mała elektrownia wiatrowa. Uczniowie ze wszystkich klas będą mogli zobaczyć w jaki sposób można pozyskać energię odnawialną, a także jakie wynikają z tego korzyści. Na kolejne lata zaproponujemy konkurs szkolny, dotyczący oszczędności energii i ochrony środowiska, który będzie można realizować co roku.

 

 

Zespół ds. energii w PCE

Maciej Górski

Justyna Dudzik

Zobacz nasze