Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Harmonogram egzaminów - zima 2024

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH I POTWIERDZAJĄCYCH KWALIIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMA 2024

  • ETAP PISEMNY  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Podstawa programowa 2017

  • 10.01.2024 r. (środa)

 

Lp.

Zdający

Sala

1.

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

(1 osoba- popr.)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

sala 28

godz. 1000

 

 

  • ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO- przed komputerem

Podstawa programowa 2019

10.01.2024 r.(środa)

Lp.

Zdający

Sala

1.

Technik logistyk (SPL.04)- 12 ucz.

 

Sala 31 (12st.)

godz.9.00

2.

Technik logistyk (SPL.04)- 12 ucz.

 

Sala 31

godz.11.00

3.

Technik logistyk (SPL.04)-  4 ucz. (D)

z dostosowaniem- czas wydłużony do 30 minut

Technik logistyk (SPL.01)- 1 pop.

Sala 31

godz.13.00

4.

Technik logistyk (SPL.04)- 10 ucz.

 

Sala 8 (14 st.)

godz. 9.00

5.

Technik budownictwa – 13 ucz.

Sala 8

godz. 11.00

6.

Stolarz (DRM.04)- 1 ucz.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie(BUD.11)- 2 ucz.

Sala 8

godz. 13.00

 

  • ETAP PRATYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO

Podstawa programowa   2019

  • 09.01.2024 r.- forma „d” (wtorek)

Lp.

Zdający

Sala

1

 

SPL.01 Obsługa magazynów

( 4 osób- popr.)

Technik logistyk

sala 24

godz. 900

(120 minut)

2.

SPL.04  Organizacja transportu

( 4 osoby)

Dostosowanie- przedłużenie czasu nie więcej niż 30 minut

Technik logistyk

sala 24

godz. 1300

(120 minut+30 minut)

3.

SPL.04 Organizacja transportu

(34 ucz.)

Technik logistyk

sala 1

godz. 1300

(120 minut)

6.

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( 3 ucz.- pop.)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

sala 30

godz. 900

(180 minut)

7.

SPL.04  Organizacja transportu

( 1 osoba)

Dostosowanie- przedłużenie czasu nie więcej niż 30 minut i oddzielna sala

Technik logistyk

sala 30

godz. 1300

(120 minut)

 

Podstawa programowa   2019

  • 11.01.2024 r.- forma „dk” (czwartek)

Lp.

Zdający

Sala

1

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów

7- ucz.

Technik budownictwa

 

sala 24

godz. 800

(180 minut)

2.

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów

6- ucz.

Technik budownictwa

 

sala 24

godz. 1230

(180 minut)

 

                                                                                                                                        POWODZENIA

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych ,

z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji  ZIMA 2024 r.

(komunikat dyrektora CKE z 6  grudnia 2023 r.)

1. Egzamin pisemny dla wszystkich  kwalifikacji;( arkusze i przed komputerem)

- długopis(pióro) z czarnym tuszem(atramentem)

- może mieć kalkulator prosty

Egzamin praktyczny;

SPL.04 - kalkulator  prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka (technik logistyk)

SPL.01 - kalkulator  prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka (technik logistyk)

ELE.11- kalkulator  prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

BUD.14 – na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego (technik budownictwa)

 

Zobacz nasze