Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Energetyka odnawialna w PCE, ZSP

 - rozszerzyła wachlarz informacji dla uczniów  i mieszkańców Lęborka, dzięki nowemu zamówieniu książek do biblioteki  napisanych przez: 

 Profesora Honorowego  Połtawskiej Państwowej Akademii RolniczejRyszarda Tytko i mgr inż. Izabelę  Góralczyk.

Tytuły woluminów:

-"Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej",

-"Odnawialne źródła energii - zbiór zadań dla techników i instalatorów".

Tematyka książek zawiera treści dotyczące jednego z naszych nowych kierunków kształcenia (OZE):

pod  którym  znajdują się następujące zagadnienia:  (instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę).

Sylwia Skroś

Zobacz nasze