Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Porozumienie współpracy PCE, ZSP z Politechniką Koszalińską

  PCE, ZSP  ( reprezentowane przez Dyrektora – mgr Artura Obolewskiego)  podpisało porozumienie współpracy  ( 21 kwietnia 2015 roku) z Politechniką Koszalińską czyli Uczelnią, reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala.

Przedmiotem porozumienia jest promowanie wiedzy politechnicznej wśród uczniów oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższych.

Politechnika deklaruje się do:

- objęcia patronatem klas: technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej, technik logistyk, technik budownictwa. Patronat polegałby m.in. na prowadzeniu części zajęć przez nauczycieli akademickich Politechniki Koszalińskiej.

- współudziału w tworzeniu programów nauczania z wybranych przedmiotów

-organizowania dni otwartych Uczelni i prezentacji osiągnięć naukowych Politechniki Koszalińskiej

-organizowania wykładów tematycznych, pokazów, ćwiczeń laboratoryjnych

-organizowania wspólnych przedsięwzięć środowiskowych np. olimpiad, konkursów.

Szkoła deklaruje:

- Tworzenia klas obszaru nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych

-Promowania Uczelni na terenie szkoły poprzez organizowanie spotkań młodzieży szkolnej z przedstawicielami Uczelni co najmniej dwa razy w roku – we wrześniu i w marcu.   

Zobacz nasze