Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Opis zawodu Technik Budownictwa

ABSOLWENT KOŃCZĄCY KIERUNEK TECHNIK BUDOWNICTWA ZNAJDZIE PRACĘ W:

  • przedsiębiorstwach budowlanych;
  • jednostkach wojskowych (np. w zakresie konserwacji i utrzymania obiektów wojskowych);
  • pracowniach konserwacji zabytków;
  • spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych;
  • urzędach gminy i miasta;
  • biurach projektów;
  • instytutach naukowo – badawczych;
  • hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych.
Zobacz nasze