Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Klasa III Technik Budownictwa pisała próbny egzamin zawodowy

W dniu 18 kwietnia 2016 roku klasa III Technik Budownictwa pisała  próbny egzamin zawodowy teoretyczny dotyczący kwalifikacji B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. Uczniowie otrzymali  test  składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Kryterium zdania egzaminu to udzielenie 50% poprawnych odpowiedzi.

Po ukończeniu tej kwalifikacji uczeń powinien być przygotowany do:

 - organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

- organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego

- organizacji i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych

 - organizacji i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

- organizacji i kontrolowania robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Przed uczniami jeszcze egzamin zewnętrzny teoretyczny i praktyczny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który odbędzie się 17 czerwca 2016 roku.

Wicedyrektor PCE, ZSP – Zenona Gawrylak omówiła procedurę egzaminu zewnętrznego.

Życzymy powodzenia!!!

Katarzyna Kwiatkowska - Obrzud

 

Zobacz nasze