Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Ustny przetarg nieograniczony

 

Dyrekcja

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Lęborku

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż maszyn i urządzeń wg. poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa urządzenia

Rok produkcji

Ilość sztuk

Cena wywoławcza

1.

Kocioł co KWM-S 350 kW

2012

1

12 000,00

2.

Wiertarka WKA-40

1964

1

1 500,00

3.

Wiertarka WKA-25

1964

1

1 800,00

4.

Wiertarka WSA-25

1972

1

600,00

5.

Wiertarka WSA-25

1965

1

200,00

6.

Piła tarczowa BTC-40

1978

1

1 500,00

7.

Młot pneumatyczny MS-60

Lata 60-te

1

2 800,00

8.

Szlifierka dwutarczowa ON-350

1968

1

550,00

1.         Przetarg odbędzie się w siedzibie PCE-ZSP Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku ul. I Armii WP 31, w dniu 19 czerwca 2017r. o godz. 1000.

2.       Ceny wywoławcze podano w tabeli powyżej, postąpienie nie może wynosić mniej niż  50 PLN.

3.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na każde wylicytowane urządzenie wadium               w wysokości 10% ceny wywoławczej danego sprzętu lub urządzenia na konto PCE-ZSP (poz.1)          BS Łeba - 88 9324 0008 0002 8769 2000 0010 lub CKP (poz.2-8) BS Łeba - 20 9324 0008 0002 8769 2000 0070 (potwierdzenie wpłaty wadium do wglądu).

4.       Wpłacone wadium podlega:

-                 zaliczeniu na poczet wpłaty oferenta, który przetarg wygra,

-                 przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeśli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od wpłaty wylicytowanej kwoty,

-                 zwrotowi oferentom, którzy przetargu nie wygrali.

5.       Oferenci, którzy wygrali przetarg, zobowiązani są do dokonania wpłaty całej wylicytowanej kwoty (pomniejszonej o wniesione wadium) na konto PCE-ZSP (poz.1) lub CKP (poz. 2-8) – wydanie towaru nastąpi po wpływie środków na konto.

6.       Wyżej wymieniony sprzęt przeznaczony do sprzedaży będzie udostępniony do zapoznania się ze stanem technicznym w siedzibie PCE-ZSP (poz.1) i CKP (poz.2-8) w dniach 13 i 14 czerwca 2017r.                  w godz. 8-14.

7.       Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCE-ZSP – tel. 59 862 16 67 i CKP - tel. 59 86 22 177.

8.       Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.