Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Olimpiada logistyczna

 W dniu 07 października 2015r. po raz pierwszy uczniowie klas logistycznych PCE, ZSP -  uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Zakres tematyczny olimpiady skierowany jest głównie do uczniów uczących się zawodu technik logistyk.

Olimpiada ta ma na celu przede wszystkim:

rozbudziła wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną

ocenę  poziom dotychczasowej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranych dziedzin wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wszystkim naszym uczestnikom życzymy uzyskania wysokich wyników na szczeblu międzyszkolnym, jak i centralnym.

Sławomir Głowacki

Zobacz nasze