Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Okresowa ocena poziomu wyszkolenia uczniów klas mundurowych w PCE

Realizacja programu!

Zgodnie z ”Programem nauczania” dla klas uczestniczących w pilotażowej edycji programu  realizacji przedmiotu Edukacja wojskowa, oraz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi z patronacką jednostką wojskową 1 Batalionem zmechanizowanym w Lęborku i Biurem do Spraw Proobronnych w dniu 13 czerwca odbył się na terenie JW. sprawdzian w ramach okresowej oceny poziomu wyszkolenia uczniów klas trzecich Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku.

Dyscyplina i realizacja założeń!

Sprawdzian rozpoczął się od zbiórki na placu apelowym JW. gdzie w obecności Dowódcy Jednostki, przedstawiciela WKU Słupsk i macierzystej szkoły odpowiedzialny za przeprowadzenie egzaminu dowódca 8 kp. przedstawił uczniom klasy 3 Tla i 3 Tlb  sposób organizacji sprawdzianu, oraz instruktorów prowadzących sprawdzian na punktach egzaminacyjnych.

Na strzelnicy!

Następnie wszyscy uczniowie udali się do sali odpraw w bloku szkolenia gdzie pod czujnym okiem osób kontrolujących pisali test wiedzy z zagadnień teoretycznych. Po zakończeniu testu uczniowie udali się na strzelnicę i PTO, gdzie rozpoczęły się sprawdziany praktyczne. Uczestnicy sprawdzianu na ośmiu punktach egzaminacyjnych podzielonych na część taktyczną i ogniową zaliczali zagadnienia z taktyki np. Indywidualna reakcja podczas marszu, pokonywanie terenu różnymi sposobami, wyznaczali azymuty, wykonywali zagadnienia z musztry : oddawanie honorów w miejscu i w marszu, wstępowanie i występowanie z szyku. Na strzelnicy natomiast składali i rozkładali broń na czas, nazywając wszystkie części, rzucali granatami, przyjmowali także postawy strzeleckie. Na punkcie sprawdzającym umiejętność wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z pełnym zaangażowaniem wykonywali czynności ratujące życie.

Podsumowanie zajęć!

Egzamin zakończył się uroczystym podsumowaniem w miejscu jego rozpoczęcia.

Ryszard Sałasiński

PCE - ZSP

 

Zobacz nasze