Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Jubileusz 50 - lat „Od Budowlanki do PCE”

 Jubileusz 50 - lat „Od Budowlanki do PCE”

Uroczystość Jubileuszowa 50 - lecia naszej placówki była okazją do podsumowania pokaźnego dorobku edukacyjnego Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. Obchody rozpoczęły się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy, wykonanej i ufundowanej przez Zakład Kamieniarski: Jana i Tomasza Pietrusewiczów, umieszczonej  na ścianie frontowej budynku szkoły. Odsłonięcia dokonał Pan Artur Obolewski, obecny Dyrektor Szkoły i Starosta Powiatu Lęborskiego – Pani Teresa Ossowska- Szara. Wśród gości byli obecni: Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego Pan Waldemar Walkusz, Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak, Radna Sejmiku Wojewódzkiego i wieloletni dyrektor szkoły Pani Alicja Zajączkowska oraz starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku Pani Ewa Hałas.

W trakcie odświętnej akademii przygotowanej w sali gimnastycznej PCE-ZSP, Dyrektor Szkoły, Pan Artur Obolewski, przybliżył zgromadzonym historię szkoły od słynnego Zespołu Szkół Budowlanych do PCE-ZSP, a także podkreślił wartość dorobku kształcenia młodzieży odnoszącej  sukcesy  w olimpiadach i konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Odpowiednia podbudowa całego procesu kształcenia oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej przynoszą znaczące efekty w postaci dobrze przygotowanych absolwentów kierunków: budowlanych, logistycznych, gastronomicznych i usługowych. W trakcie uroczystości nagrodzono także  pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi.

Część artystyczna całego Jubileuszu ukazana została w przepięknych niebieskich barwach i rozpoczęła się od wprowadzenia na scenę migoczących świateł symbolizujących dążenie do wyznaczania nowych ścieżek całej edukacji. Wszystkie wiersze i utwory muzyczne przeniosły następnie widzów do chwil wartych nostalgicznych wzruszeń, wspomnień o byłej i obecnej kadrze pedagogicznej oraz  o jej  wyjątkowej aktywności w środowisku lokalnym. Tłem dla występu scenicznego była również  prezentacja multimedialna, która przybliżała: sylwetki kolejnych Dyrektorów szkoły, znanych i lubianych nauczycieli, zdjęcia z uroczystości szkolnych, przeprowadzone przedsięwzięcia oraz staże zagraniczne naszej młodzieży. Apel okolicznościowy został przygotowany przez Panią Elżbietę Krystek- Chudziaszek.

 

Sponsorzy 50-lecia szkoły:

- Rada Rodziców i Słuchaczy przy PCE

- Wiesław Wójcik  - Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik”

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego  w Słupsku

- Zakład Budowlany „Dzida i Zaręba”

-„Arkada” Kwidzińscy i Sawiccy

- Zakład Kamieniarski  Jan i Tomasz Pietrusewicz

-„Piekarnia  -Ciastkarnia” Eugeniusz Głodowski

- Jarosław Łappo – „Eurofoto” – oprawa fotograficzna

- Mirosław Marmaj firma „MiroArt”  

Zobacz nasze