Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zobacz sprawozdanie z projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt edukacyjny „Przystań ulubionych książek”

 Zobacz sprawozdanie z projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Projekt edukacyjny „Przystań ulubionych książek”

Głównym założeniem projektu jest wypromowanie miejsca, czyli biblioteki, jako „Przystani ulubionych książek”. Realizacja tego zdania ma na celu: zachęcenie młodzieży, z PCE-ZSP, do wypożyczenia nowości książkowych, spędzania czasu wolnego z woluminami, głównie z zakresu literatury pięknej, przeciwdziałanie elektronicznemu pozyskiwaniu wszystkich informacji i krzewienie wartości czytelniczych , w oparciu o  tradycyjne druki.  

W dobie przenośnych nośników informacji, korzystania z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów,  czynność naturalnego czytania książek jest przestawiana na dalsze tory. W związku z tym istnieje konieczność promocji biblioteki, jako „Przystani ulubionych książek”. To właśnie w niej, w strefie wyciszenia i kreatywnego poznawania dobrodziejstw słowa drukowanego, przygotowano nowości książkowe, które wspomogą wyrobienie nawyku poznawania  literatury światowej.

W takim celu rozpisaliśmy projekt, który, w swoim założeniu, ma stanowić bazę wyjściową do wykreowania wizerunku wzorowego – Czytelnika.

Cel główny:

-   podniesienie wskaźnika czytelnictwa,

-  promowanie szkolnych Festiwali Głośnego Czytania,

-   wykonanie czynności plastycznych wspierających wygląd przykładowych woluminów,

-  promowanie nawyków obcowania z literaturą,

-  ankietowanie zainteresowań czytelniczych,

-  zdobywanie źródeł niezbędnych informacji,

-  krzewienie nawyku obcowania z książkami,

-  ukazanie  autorów  ulubionych książek.

Uczniowie  i wychowawcy realizujący projekt:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasy I

1. I A                          Krystyna Wudniak-Styn

2. I B                          Robert Sieniek

3. I a                           Daniel Bladoszewski

ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA nr 2

Klasy II

1. II A                        Jolanta Kozłowska

2. II B                         Weronika Łowicka

3. II a                          Marzena Cierocka-Szychta

          

Klasy III

1. III A                                   Irena Małachowicz

2. III B                                   Iwona Grześko 

3. III a                        Iwona Skrzypkowska

           

TECHNIKUM  nr 2

1. I TL a                     Ewa Szuca

2. I TL b                     Ryszard Sałasiński

3. II TL a                    Sławomir Głowacki

4. II TL b                    Brygida Stasiak

5.. III TL a                 Iwona Retman

4. III TL b                  Elżbieta Krystek-Chudziaszek

5. IV  TL a                 Monika Naczk

6. IV TL b                  Elżbieta Miśkiewicz

9. II TL c/TOZE         Wiesława Zarzycka

10. I TB/TOZE           Katarzyna Kwiatkowska-Obrzud

11. III TB/TOZE        Magdalena Gałka, ,

12. IV TB/TŻiUG      Danuta Milewska-Biały

Dodatkowo wsparcia w projekcie udzielają nauczyciele : Tomasz Mielewczyk, Klaudia Brzózka, Bogdan Złoch  ,Grzegorz Tracewicz, Justyna Recław –Mastronardi,                                                                                                                               

4 założenia współpracy projektu edukacyjnego - „Przystań ulubionych książek”!     

Współpraca Biblioteki PCE-ZSP z Biblioteką Pedagogiczną w Lęborku!

Zaplanowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

1.Wystawę książek - „ Podróż po Skandynawii”.

2. Lekcję biblioteczną -  „Poznajemy tajniki pracy bibliotekarza w Bibliotece Pedagogicznej:

- UKD,

-  ciekawostki  z zakresu prasy specjalistycznej,

- plusy edukacji.

3. Pogadankę w Czytelni PCE – ZSP – Książki, które napisał Remigiusz Mróz.

4. Wymieniamy się książkami – Uwalniamy akcję Bookcrossingu. ( Biblioteki – PCE-ZSP i Pedagogicznej)

Założenia projektu ustaliły: Pani Jolanta Bona ( Kierownik Biblioteki Pedagogicznej)  i Pani Sylwia Skroś.

1.     

 Uwalniamy książki – czyli uruchamiamy  szkolny  Bookcrossing!

Promocja Programu!

W ramach promocji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uruchomiliśmy  szkolny Bookcrossing.  W multimedialnej czytelni PCE-ZSP wyłożyliśmy  w wiklinowych walizkach,  pierwsze książki przekazane przez Bibliotekę Pedagogiczną.

Teraz czas na nas!

Poprosiliśmy uczniów, aby przynieśli  do biblioteki niepotrzebne woluminy, które przeznaczymy  na wymianę z innymi osobami. Bookcrossing polega bowiem na dobrowolnym uwalnianiu książek. Magia słowa, które krąży, od jednej biblioteki do drugiej, to kolejny punkt naszego programu (NPRC).

W szkole!

Program Bookcrossingu rozszerzyliśmy  także  na działania przeprowadzone przez świetlicę szkolną, która, na dużym na stole, umieściła   specjalny kosz na wszystkie  nowe książki.

Włączając się do  akcji stworzyliśmy   nieszablonowy klimat  szkoły, w której to  woluminy znalazły  wszystkich odbiorców.

2.     

Nauczyciel bibliotekarz przygotował Festiwal Głośnego Czytania Hamleta!

Uczestniczyłeś kiedyś w Festiwalu Głośnego Czytania Hamleta? Przeczytaj to!- pytanie na ciekawość!

To jest pytanie: Co się zaraz stanie?

Rozpoczął  się bowiem Festiwal łączący ludzi w jednej wybranej klasie ( 2TLB  z PCE- ZSP). Na  plan pierwszy wkroczyła – książka – symbol czytelnictwa. Wyłożone nowe  woluminy ustawiły  się w jednym rzędzie, aby młode pokolenie wydobyło z nich:

-  literki, słowa i zdania.

Zgrabny ciąg  wypowiedzi potwierdzał fakt, że głośne czytanie – pozostaje w interpretacji  osób odważnych. Festiwal  wymusił, bowiem wyjście przed szereg i zaprezentowanie oryginalnej  wersji „Hamleta”. 

A On mówi:

 

„Hamlet”

„A więc je przyjmij jako nieznajome.

Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi, Honoratio,

Niż się ich śniło waszej filozofii.

Lecz zbliżcie się.”

Zbliżasz się do kolejnego punktu programu NPRC – którego warunkiem jest przygotowanie wydarzenia promującego czytelnictwo. Trudno jest zatem obyć się bez czytania. Trudno jest zatem przejść obojętnie obok Szekspira.

On prowadzi do:

Fortinbras

„Idź, kapitanie, i duńskiego króla

Pozdrów ode mnie. Donieś  mu, że licząc

Na przyzwolenie mu dane,  Fortinbras

Prosi o zgodę na swobodny przemarsz

Przez to królestwo. Znasz  miejsce spotkania.

Gdyby  chciał widzieć  nas jego majestat,

Sami  stawiamy się przed nim. Tak powiedz.”

Wspólne ich wygłoszenie podczas zajęć bibliotecznych oznaczało  -  w XXI wieku – kreatywne zmierzenie się z naszym „tu i teraz”. Szekspir zachęcał do chwil pełnych  refleksji. Szekspir – szkolny mistrz pióra. Filozof życia. Otworzył  nam drzwi do królestwa.

Bo …..

„Być albo nie być?” – to jest zasadnicze uczniowskie pytanie.

Tak się  nostalgicznie prezentowała   nasza „Pierwsza”: Forma wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

Realizacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w PCE-ZSP.

3.     

Narysuj Sowę! – przenieś plastykę na książkową głowę!

- takie było  nasze hasło konkursu czytelniczego promującego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  w PCE – ZSP.

Miejsca realizacji zadania -  multimedialna czytelnia, świetlica szkolna. (PCE-ZSP).

Termin – 1.10.2017 – 31.10.10.2017 roku.

Zadanie konkursowe – narysuj SOWĘ!

Sowa – to symbol wszystkich bibliotek ukazujący:

-  wiedzę, mądrość i czytelnictwo.

Twórcze westchnienie!

Plastyka nadała  nowego spojrzenia na odbiór  wszystkich książek. To w nich znajdują się wartościowe  aforyzmy, relacje z podróży, wspomnienia, biografie, pamiętniki, zapiski, notatki i zdjęcia. A to wszystko razem wpływa na kształt głowy – twórczej SOWY!

Wyobraziliśmy   sobie takiego  ptaka. Praca  niesie bowiem  szerokie pole dostępu do bogactwa art. – sztuki, która w  2017 roku odcisnęła ślad na zwykłej kartce papieru. Wykorzystała  także  różne  kolory i   pozwalała  nadać zmysłowego  wyrazu twarzy, która  tym razem zwracała się do odbiorcy dzieła  z przesłaniem:

„Wiedza zawiśnie  na świetlicowej ścianie”.

Podsumowanie konkursu zakończyliśmy, bowiem  przygotowaniem szkolnej wystawy.

Konkurs był  realizowany w ramach „drugiej”  formy  wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

Hasła reklamowe:

Hasło reklamowe -  Mam Sowę, mam wartości nowe!

Lot przy Sowie. Więcej ciekawostek na wystawie w PCE -ZSP – tekst specjalistyczny  - Pętla poznawcza!

Chcesz narysować Sowę, która czyta w ludzkich myślach? – tekst specjalistyczny – Pytanie zamknięte!

Wolisz tworzyć w małej klasie czy w dużej świetlicy? - pytanie z presupozycją!

Jak wygląda Sowa i skąd się wzięła w szkole? – pytanie na dziecięcą ciekowość!

Sowa rzuca pióra szkole! – hasło reklamowe z użyciem metonimii!

4.     

Jak wygląda Dania, Szwecja, Norwegia? Tego dowiesz się z literatury!

 Podróżowali po Skandynawii!

Uczniowie PCE-ZSP  zwiedzali wyjątkową  wystawę książek.  W ramach   promocji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  odbyli bowiem  „ Podróż po Skandynawii”. Zarówno grubość  woluminów, jak i ich tematyka -  wywołała masę komentarzy, które przyczyniły się odrobienia interesującego zadania domowego. Młodzi ludzie powiększali w ten sposób zasób  wiedzy  z  pokrewnej dziedziny, czyli z lekcji  - języka polskiego.  

Gepidowie – kto ich rozpozna?

Czy to Goci, czy Wikingowie – tego nikt się nie dowie, dopóki nie przekroczy progu biblioteki PCE-ZSP, w której realizujemy projekt edukacyjny – „Przystań ulubionych książek”. Poszukiwania literatury z odległych państw, to mistrzowskie pokierowanie losami wszystkich bohaterów. Warto jest ich bowiem umieścić na mapie i odczytać , co wydawniczo prezentuje:

- Szwecja, Dania, Norwegia.

 

 5.

Otworzyliśmy  okno do lęborskiej  Hawiry - w ramach tegorocznego FORUM MŁODYCH!

Hawira nadzieją młodych – Forum „Menadżerowie Pana”!

Hawira – Ty powiesz, że to jest dom, chata, gmach, kamienica, domostwo, apartament, pałac, dwór…

A ja mówię:

Twoja Hawira jest  teraz w Kinie LCK Fregata.

Spotkanie młodych, które odbyło się - 9.10.2017 roku -  zostało podzielone na kilka form prezentacji.

I blok!

W pierwszym etapie Forum - Pani Sylwia Skroś -  omówiła projekt strategii internetowej naszej lęborskiej „HAWIRY”. Młodzież poznała tajemnice bibliotek, od zbiorów franciszkańskich , po współczesne pliki w laptopach i komórkach. Podróżowaliśmy po etapach dnia: od 5:00 nad ranem przy włączeniu fb, po  24:00. Ukazaliśmy różne młodzieżowe Persony. Przyprawiliśmy domowe dania cytatami: Jana  Pawła II, Stefana Wyszyńskiego. Uwierzyliśmy, że jesteśmy copywriterami Boga! Tworzyliśmy internetowy ekosystem,  informowaliśmy, co robimy w ciągu każdego dnia, wskazywaliśmy narzędzia, wydarzenia w ramach Lęborskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Dowiedzieliśmy się, że :

„Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas, gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.”

- Św. Jan Chryzostom

Wymienialiśmy główne tematy do młodzieżowych  rozmów. Pokazaliśmy platformy realizacji treści copywriterskiej.

A potem powtórzyliśmy:

"Nie myślmy, że modlitwa jest tylko mówieniem do Boga. 
Modlitwa jest bardzo często nadsłuchiwaniem, co Bóg mówi do nas."

- S. Wyszyński Idźmy dalej z nadzieją….Idźmy…..

II blok!

Następnie obejrzeliśmy film ukazujący zły wpływ magii. Poznaliśmy warunki kształtowania charakteru młodych ludzi, liczne niebezpieczeństwa, wróżby i sposoby oddalania się od Boga.

III blok!

Julia Pioch – uczennica LO2  w Słupsku, recytowała wiersze o wyjątkowej Hawirze, a następnie dodała kontrastowe zwroty zaczerpnięte z młodzieżowego slangu. Slang brzmiał na scenie znajomo. Uczniowie dopowiadali swoje  internetowe określania, a potem podnosili dłonie i dawali – „LIKE”.

IV blok!

W dalszej części Forum -  rozpropagowaliśmy akcję dotyczącą Bookcrossingu. Ofiarowaliśmy książkę. Uwolniliśmy ją i pozwoliliśmy jej krążyć w lęborskiej szkole. Promowaliśmy projekt edukacyjny – z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - rozpisany  w PCE-ZSP.   

V blok!

Na scenie zaprezentowała się ARKA TEDIEGO! Skrzypce, saksofon, gitary – poderwały młodych ludzi z Lęborka do opuszczenia miejsca i wyjścia przed scenę. Wspólnie podnosiliśmy dłonie, tańczyliśmy, kołysaliśmy  się i podskakiwaliśmy. Jednoczyliśmy się. Stanowiliśmy o istocie sensu - FORUM MŁODYCH. Wielbiliśmy Boga. Powtarzaliśmy słowa piosenek.

„Jezus Chrystus jest  naszym Zbawicielem, nie lękajmy się…”

Otworzyliśmy okno w Hawirze przygotowanej dla młodych.

Kierownik Zespołu – Pan Tadeusz Pirycki – edukował młodzież i przekazywał jej treści ewangelizacyjne.  

Wspólnie pokonaliśmy nasze słabości. Przedstawiliśmy wizje różnych domów. Nabraliśmy nowej siły i energicznego spojrzenia na chrześcijaństwo. Zwyciężyliśmy różne lęki.

Aby iść z NADZIEJĄ…..przez cały Lębork – do Ciebie!

Organizatorzy Forum Młodych – „Menadżerowie Pana”:

- Sylwia Skroś – pomysłodawca forum i autorka scenariusza,

- Regina Szczupaczyńska – Prezes Stowarzyszenia św. Jakuba Ap.

- Kino LCK Fregata – Pan Paweł Piwka.

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Dobrodzieje:

-  Urząd Miejski w Lęborku

- Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Obsługa sprzętu nagłośnieniowego – Pan Michał Dąbrowski.

Dziękujemy lęborskiej młodzieży za udział w naszym katolickim przedsięwzięciu.

„Raduje się bowiem nasza dusza, bo jest w niej nadzieja…..”

Sylwia Skroś

6.

Czytaliśmy „Chatę” w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku!

 Czytaliśmy „Chatę” w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku!  

W dniu -  7 października 2017  roku -  uczniowie PCE-ZSP  Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Młodzież  wraz z księdzem Krystianem Stalkowskim uczestniczyła  - w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku  - na początku w Liturgii Mszy Świętej, po której  pozostała  w głównym holu tej instytucji  i  czytała pacjentom na zmianę

-  fragmenty książki pt. „Chata” autor –William Paul Young.

Po takim czytelniczym wstępie udała  się do poszczególnych pomieszczeń, aby także i tym pacjentom, którzy ze względu na swoją chorobę nie mogli uczestniczyć we wspólnym czytaniu książki, wnieść nowe słowa z wybranych wcześniej woluminów. Wśród pacjentów Domu Pomocy Społecznej jest Pani Iwonka, która, jako osoba niewidzącą,  ucieszyła się z takiej akcji. Widać było, zarówno uśmiech, jak  i zasłuchanie na twarzach podopiecznych, a także  prośbę o kolejną obecność  uczniów w DPS w Lęborku .

7.

Na stronie internetowej szkoły i w czasopiśmie Lęborskie Fakty Młodych opublikowaliśmy  wybrane recenzje  zakupionych książek:

 - Recenzja książki - Bo liczy się „Pełnia życia”. Dowiedz się, dlaczego….

 - Bo liczy się „Plaster miodu”….tak twierdzi Ojciec - Adam Szustak

 - Zmieniały nazwiska, ukrywały się przed ludźmi, bo strajkowały!

Dział: Historia.

 -  Zmieniały nazwiska, ukrywały się przed ludźmi, bo strajkowały!

Przygotowane na wszystko!

Zaprosiłam  Cię do kolebki Solidarności, którą,  z innej strony,  opisuje „pisarka i montażystka” – Pani Marta Dzido. „Kobiety Solidarności” – to element cennej układanki, albumów z fotografiami, nazwiskami, mniej znanymi osobami, historią, a także wyjątkowymi miastami. Powód, dla którego płeć piękna wkracza uparcie do akcji o wolność, nie poddaje się zastraszaniu, a także naradza się w społeczności lokalnej  - stanowi sens wydania cennej książki.

  - Poczuj ukontentowanie i blask Afryki! Walcz o niepodległość!

Czarny kraj!

„W Afryce mieszkałem kilka lat” – przypomina Ryszard Kapuściński, który w książce „Heban” opowiada o mocy  światła. Panująca jasność wyzwala uciechę podobną do pojawiania się: Ewy i Adama. Raj? A może jednak miejsce na kuli ziemskiej, w którym zapach bardzo dalekich krain porywa Czytelnika do pachnących kadzideł. Spokój ukryty w wodospadach, kształtnych kwiatach, migdałach, świeżych rybach – nadrabia cały trud poznania tropików.

8..

  Sprawdź - warsztaty plastyczne wspomagające tworzenie wzorcowej – SOWY!

Sztuka na kartce papieru!

Inspiracja zawarta w Internecie: Galeria, Pinterest, Instagram, podparta abstrakcyjnymi wyobrażeniami symbolu wiedzy, to doskonałe zadanie plastyczne dla młodych -  twórczych osób.

Bo….

Poszukiwania artystyczne angażują do tego przedsięwzięcia nie tylko kobiety, ale i mężczyzn, którzy pragną stworzyć nowoczesne kształty tych wyjątkowych ptaków.

Biblioteka –  jako przystań dla książek.

Czytelnia –  jako miejsce przystosowane do kreatywnego ozdabiania świata.

 Forma wydarzenia promująca czytelnictwo z udziałem uczniów.

9.

 „Art. – muz” - wystawa dla grafików i projektantów! NPRC

W ramach realizacji -  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -  w holu biblioteki PCE-ZSP przygotowano wystawę dotyczącą sztuki. Na półkach wyeksponowano broszury, czasopisma i książki stworzone  przez studentów ASP, a także projektantów wnętrz ukazujących inny wymiar mebli i działalności kulturalnej Akademii Sztuk Pięknych.

Taka namiastka artyzmu stanowi zachętę do wypożyczenia nowych książek:

- „Graficznej podróży” – Ed Sheeran,  Phillip  Butah, gdzie sztuka połączona z muzycznymi inspiracjami przeplata się zmysłowo  z grafikami.

- „Mody. Kreatywność i relaks”. Wolumin składa się z rysunków, które umożliwiają przygotowanie własnych projektów. Wszystkie plastyczne inspiracje otwierają drzwi do najnowszych trendów.

Zadanie:

Realizacja wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: wystawa.

Miejsce – PCE-ZSP!

10.

Podróż od początków piśmiennictwa do pierwszego druku Biblii.

Biblia od czasów kiedy powstała jest dla chrześcijan i nie tylko jednym z ważnych źródłem wiary. Jest także skarbnicą inspiracji dla europejskiej kultury, sztuki i języka. To ważna księga dla ludzkości.

         Fizycznie Pismo Święte ma kształt książki. Stwierdzenie to wydaje się banalne. Jednak mówiąc o Biblii, trzeba pamiętać, iż poszczególne księgi, które ją tworzą były spisywane przez wiele wieków i przez różnych autorów.

         Nad tymi wszystkimi zagadnieniami mogli podjąć refleksję uczniowie klas pierwszych technikum w ramach lekcji religii i w nawiązaniu do projektu edukacyjnego „Przystań ulubionych książek”. Uczniowie wnikliwie zapoznali się  z historią powstawania Pisma Świętego. Drugą częścią zajęć były warsztaty pisania na tabliczkach glinianych pismem klinowym. Jak pokazała praktyka, zajęcie to nie należy do łatwych, lecz pozwoliło choć trochę zrozumieć i doświadczyć mozołu oraz trudu jaki wkładali w pisanie starożytni.

11.

 Promocja NPRC w środowisku lokalnym! Bookcrossing w NMP Królowej Polski!

 Na regale!

W ramach promocji bookcrossingu rozpropagowanego w kościele NMP Królowej Polski w Lęborku -  na regale ułożono specjalne napisy zachęcające do uwalniania książek i gazet. Akcja rozpoczęta przez p. Sylwię Skroś  - nauczyciela bibliotekarza z PCE-ZSP,  spotkała się z zainteresowaniem wiernych, którzy w listopadzie wyłożyli na półkach nie tylko woluminy i druki, ale i obrazy.

Wspólnie budowaliśmy  nowy fundament dla cennych  treści!

Promocja czytelnictwa poza murami szkoły i docieranie z wartościowymi treściami do turystów i mieszkańców naszego miasta – to inicjatywna wspomagająca innowacyjne myślenie i koordynowanie bookcrossingu przy użyciu nowych  form wymiany słowa drukowanego.  

Sztuka zaangażowania do współpracy anonimowych ludzi podnosi zawsze wartość i wymiar prac społecznych.

12.

Stworzyliśmy sowie drzewo i uwolniliśmy książki!

 Sowie warsztaty!

W ramach projektu „Przystań ulubionych książek” stworzyliśmy na zajęciach bibliotecznych  - z Panią Sylwią Skroś ,  w multimedialne  wzorowe sowy. Te ptaki to symbol każdej biblioteki, czytelnictwa, książek i wiedzy. Nasza multimedialna czytelnia zamieniła się więc w profesjonalną pracownię.

Na ściance!

Po udanych warsztatach plastycznych nauczyciel świetlicy  - Pani Justyna Reclaw- Mastronardi -  utworzyła na pokazowej ścianie potężne drzewo. To na jego ramionach umieściliśmy sowie podobizny, które w szkole symbolizują nie tylko edukację, ale i nową wiedzę.

Uwalnianie książek do Biblioteki Pedagogicznej!

Na podeście znalazło się także miejsce na piękny kosz, w którym ułożyliśmy książki pozyskane ze szkolnego bookcrossingu. W ramach dalszych prac przekażemy je do Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku.

13.

Prowadziliśmy warsztaty rysowania dobrych dłoni.

 

W PCE-ZSP!

30  listopada 2017 roku, w multimedialnej czytelni PCE-ZSP, uczniowie z klasy III TLA tworzyli  mapę  Bożonarodzeniowej – dobroci. Na dużej kartce papieru dopisywali   synonimy słowa – dobroć. Następnie  na kolorowym brystolu odciskali   młodzieńcze  dłonie. To w nich zapisali   – magiczne słowa.

W dobrym starym kinie!

Dobro – od słów pochodzących  z automatycznego pisania rozpoczęliśmy   szkolną dyskusję. Każdy uczeń rozwijał  wartość zapisanego synonimu.

W wyniku treściwych  kluczy – powstało  następnie: 30 scenariuszy do filmów o Bożym Narodzeniu i mocy  bijącej z dobroci.

Nasze oryginalne pomysły budowały   podstawę do stworzenia wspólnoty.

Dzieliliśmy  się życiowym doświadczeniem. Pomagaliśmy  innym.

Zajęcia przeprowadzono w oparciu o książkę:

- Pani Agnieszki Maciąg – „Smak życia”.

Nasze życie narodziło się w dobroci.

Sylwia Skroś

14.

Biblioteka PCE-ZSP otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł.

Zakupiono: 636 książek.

- lektury – 311 egzemplarzy,

- nowości wydawnicze –325 pozycji

- literatura popularno - naukowa, woluminy religijne z mądrymi przesłaniami, walkami wschodu, książki promujące  obyczaje kulturalne, zagadnienia psychologiczne, treningowo- dietetyczne, artystyczno- plastyczne.

- literatura piękna ( literatura grozy, książki  historyczne w tym o damach i ułanach, polityce PRL-u, kobietach  „Solidarności”, fantastyczne, obyczajowe, dotyczące zagadnień anielskich), modowe ( elementarze stylu, plastyczne – projektowe do wspomagania zajęć wychowawczych), lifestylowe, poradniki kulinarne i świąteczne, pedagogiczne o zagrożeniach narkomanii, promujące pozytywne myślenie: o szczęściu i spełnionym życiu. 

W ten sposób realizowaliśmy  zakup nowości wytypowanych przez nauczycieli i uczniów oraz nowej listy lektur szkolnych.

Podczas wyboru książek do zakupu wykorzystano portale księgarskie - w poprzednim roku szkolnym.

 - Podczas spotkania Rady Rodziców omówiono i zaopiniowano listy propozycji książkowych do zakupu - 14 września 2017 roku.

- Podczas spotkania z przedstawicielami Samorządu Szkolnego przeanalizowano listę książek do zakupu -  14 września 2017 roku.

- Program przewidywał realizację 21 projektów książkowych zrealizowanych w 21 oddziałach na terenie PCE-ZSP.

Sylwia Skroś – koordynator projektu.

 

 

 

 

Zobacz nasze