Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zdawali egzaminy kwalifikacyjne zawodowe

Na dużej sali!

Od 10 do 11 stycznia 2018 roku w PCE - ZSP odbywały się egzaminy kwalifikacyjne zawodowe. Zadaniem uczniów było uzupełnienie testu i potwierdzenie pokonania kolejnego szczebla do zdobycia tytułu – technika.

Egzamin przewidywał użycie kalkulatora prostego.

Wyniki egazminu zostaną podane - 23 marca 2018 roku.

W PCE nad poprawnością przebiegu egzaminu czuwała wicedyrektor szkoły  - Pani Z. Gawrylak.

Odwiedź nasze fb:

https://www.facebook.com/pcezsp/

 

Sylwia Skroś

Zobacz nasze