Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził projekt

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”, przyznając dofinansowanie w wysokości 20.771.194,26 zł!

Partner Wiodący: Powiat Lęborski.

Partnerzy: Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Łęczyce.

 

Wartość projektu: 26.618.708,17 zł

Przyznane dofinansowanie: 20.771.194,26 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)

 

Lokalizacja: Lębork, gmina wiejska Nowa Wieś Lęborska, gmina wiejska Łęczyce.

Cel przedsięwzięcia: ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Grupa docelowa: bezpośrednio - osoby korzystające z infrastruktury użyteczności publicznej objętej projektem; pośrednio – mieszkańcy i odwiedzający obszar MOF Lębork poprzez ograniczenie emisji i czystsze powietrze w regionie.

Działania: W ramach przedsięwzięcia przewiduje się głęboką modernizację energetyczną (termomodernizację) budynków użyteczności publicznej.
W ramach przedsięwzięcia zakłada się m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac wynika z wykonanych uprzednio audytów energetycznych.

 

Powiat Lęborski obejmie projektem następujące obiekty:

 1. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
 2. Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku
 3. Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Lęborku (Centrum Kształcenia Praktycznego)

(Wartość zadania: 11.456.934,50 zł, w tym dofinansowanie: 8.802.772,69 zł)

 

Gmina Łęczyce obejmie projektem następujące obiekty:

 1. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim
 2. Zespół Szkół w Łęczycach
 3. Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu
 4. byłe Gimnazjum w Strzebielinie

(Wartość zadania: 6.623.307,87 zł, w tym dofinansowanie: 5.140.789,70 zł)

Gmina Nowa W ieś Lęborska obejmie projektem następujące obiekty:

 1. Zespół Szkół w Garczegorzu
 2. Zespół Szkół w Łebieniu
 3. Zespół Szkół w Redkowicach
 4. Gminny Zakład Usług Komunalnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

(Wartość zadania: 8.568.465,80 zł, w tym dofinansowanie: 6.827.631,87 zł)

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia

Planowane wskaźniki obligatoryjne:

 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 11,
 2. Oszczędność energii końcowej - co najmniej 30% średnio na budynek,
 3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 508 695,95 kWh/rok,
 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 613,35 ton równoważnika CO2.


 
Pozdrawiam

Anna Pietruszyńska

Referat Rozwoju i Promocji
Starostwa Powiatowego w Lęborku