Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zakończenie roku szkolnego 2021/22!

Podsumowanie roku!

Zakończenie roku szkolnego, to podsumowanie edukacji w PCE. Otrzymanie upragnionego wyróżnienia podbudowane przemowami: Dyrektora i wychowawców sprzyjało, więc rozdaniu świadectw oraz nagród rzeczowych. Intensywna praca oświatowa wzmocniona tegorocznymi: konkursami, wyjazdami, olimpiadami, zawodami sportowymi, sprawdzianami oraz unijnymi i MEiN – owskimi  projektami - zasłużyła w PCE – na dokładne podsumowanie dokonane przez Dyrektora placówki – Pana Artura Obolewskiego.

Zakończenie roku w BSIS!

O godzinie 8:30,  klasy III BSIS,  spotkały się w sali gimnastycznej, aby w towarzystwie wybranych pracodawców,  otrzymać nagrody i podziękowania za trud włożony w zaliczenie praktyk i zajęć lekcyjnych. Dlatego po odśpiewaniu hymnu i złożeniu przyrzeczenia w obecności:

- Starosty Lęborskiego – Pani Alicji Zajączkowskiej, Starszego Cechu - Pana Romana Chmieleckiego, z Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku  (Pani Renaty Kępińskiej – Dyrektor PCRiR) – pracodawców (Pana Edmunda Głodowskiego), Przedstawicieli Rady Rodziców (Pani Iwony Łyszyk) - nastąpiło podsumowanie wszystkich osiągnięć.

„Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia.

Motywem przewodnim były słowa zaczerpnięte z utworu „Dezyderata” Maksa Ehrmanna: „Bądź uważny. Dąż do szczęścia”. Wiersz, który w całości wykorzystano w montażu słowno - muzycznym, zawierał wskazówki na temat dobrego życia.

Cały występ uświetniły również piosenki oraz utwory liryczne zawierające przesłania odnoszące się do pożegnania i planów na przyszłość.

Uroczystość została przygotowana przez klasę 3Bp w zawodzie fryzjer/stolarz i 3Ag w zawodzie kucharz/sprzedawca. Dekorację do apelu wykonała klasa 3ap” - dodaje Arkadiusz Miśkiewicz.

2 podsumowanie roku 2021/22!

O godzinie 10:30, w sali gimnastycznej,  odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas uczących się w PCE. Dyrektor przedstawił na nim szczegółowe dane dotyczące:

-  liczebności poszczególnych oddziałów, przebiegu edukacji w określonych zawodach,  frekwencji na zajęciach szkolnych i odbytych wydarzeniach oświatowych, w które zaangażowano  naszych uczniów.

W dalszej części spotkania wręczono  świadectwa z „czerwonymi paskami”, które potwierdzały fakt, że roczna praca i zaangażowanie młodzieży w życie szkoły zasługują na uznanie.

Podczas zakończenia roku szkolnego uroczystość w PCE uświetnili: kpt. Sylwester Poninkiewicz z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku i Pani por. Lidia Tobolska z Jednostki Wojskowej w Lęborku.

Następnie Dyrektor PCE przypomniał uczniom o poprawnym zachowaniu się podczas wakacji  i bezpiecznym powrocie do szkoły.

Podziękowania dla wicedyrektor PCE!

Dyrektor szkoły wspólnie z panią Alicją Zajączkowską – Starostą Lęborskim – podziękował  wicedyrektor PCE, pani – Danucie Milewskiej – Biały za wieloletnią, sumienną i wyjątkowo owocną współpracę oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, osiągane sukcesy w kształceniu i wychowaniu młodzieży, podejmowane działania na rzecz szkoły oraz wsparcie współpracowników w codziennej pracy zawodowej.

Nagroda i podziękowanie  dla pani Danuty Milewskiej – Biały!

Dyrektor wręczył pani Danucie Milewskiej – Biały nagrodę Dyrektora.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły przekazał gratulacje dla p. Ryszarda Sałasińskiego za zajęcie I miejsca w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” przeprowadoznego na terenie naszego Powiatu.

Sylwia Skroś


 

 

Zobacz nasze