Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zajęcia relaksacyjne: Poszukiwany! Poszukiwana! Portrety!

Połączenie plastyki i bibliotekoznawstwa

W multimedialnej Czytelni PCE, ZSP odbyły się zajęcia z zakresu plastyki i wzmacniania wizji czytelnictwa. Uczniowie mieli za zadanie dorysować: twarze, miny, sylwetki osób, które w dobie XXI wieku spędzają czas w bibliotekach i przy urządzeniach elektronicznych z e-bookami.

Nowe twarze Czytelników

 Zabawa okazała się dobrym sposobem do dynamicznego  wykorzystania umiejętności na pograniczu sztuki, a także ukazała , jak przeciętni ludzie zachowują się , gdy czytają woluminy. Wnikliwe obserwacje młodych przelane na papier stanowiły  obecnie motyw twórczy do wystawy, która wzbogaci hol szkolny w PCE, ZSP.

W myśl hasła: Poszukiwany! Poszukiwana! Portrety Czytelników! Czekamy na takie osoby w naszej szkolnej bibliotece.

W zabawie brały udział klasy: Ia, I TBE.

Zajęcia przygotowała – Sylwia Skroś