Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

XIV edycja Olimpiady Logistycznej

W dniu  21 października 2022 r. po raz kolejny uczniowie klas logistycznych uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zorganizowanej przez  WSL z Poznania. Grupa 17- osobowa  uczniów z zawodu technik logistyka zmierzyła się  z tematyką branżową.

Do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane następujący uczniowie:

- Adam Wierczyński – IV Tcg

- Judyta Klejsa – IV Tap

- Wiktoria Kreft – IV Tap

 9.12.2022 r. odbędzie się on-line II stopień zawodów OOL.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranych dziedzin wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wszystkim naszym uczestnikom życzymy uzyskania wysokich wyników na wyższych szczeblach.

 Brygida Stasiak`

Zobacz nasze