Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wystartowaliśmy w ogólnopolskiej - Neoosferze fotograficznej

 Fundacja Noosfera i Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu ogłosiły  otwarcie VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON pod hasłem WZÓR.

Do udziału zaprosiły  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski!

Aby wziąć udział w konkursie, należało zgłosić fotografię korzystając z formularza na stronie http://foton.lo3.wroc.pl/ .

Z ramienia Powiatowego Centrum Edukacyjne – ZSP zgłosiliśmy pracę – uczennicy Pauliny Krzemień. Tytuł pracy: „Zegarmistrz światła”.

Strona konkursufoton.lo3.wroc.pl

Organizatorzy napisali do nas, że praca została przyjęta i zaakceptowana jako zgodna z tegorocznym tematem Neoosfery:

„Zachęcamy do kreatywnej interpretacji - zaskoczcie nas!

Tegoroczna edycja została objęta patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Akademickiego Radia LUZ i Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Dolnośląski. W skład Jury Konkursu wchodzą: Paulina Anna Galanciak, Paulina Pracz, Jacek Kawecki, Sławomir Okrzesik i Andrzej Ziemiański.

Regulamin i więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie: foton.lo3.wroc.pl.

Organizatorzy

Fundacja NOOSFERA & LO Nr III

ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław.”

Sylwia Skroś