Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Współpracujemy z Fabryką Mebli Biurowych „Polmarco”

W dniu 11.04.2016 r. pomiędzy Fabryką Mebli Biurowych „Polmarco” a Powiatowym Centrum Edukacynym, została zawarta umowa. Podpisali ją: Pan Jerzy Cylwik – Prezes Zarządu i Pan Artur Obolewski – Dyrektor Szkoły. Zgodnie z jej zapisami nasza placówka będzie prowadzić nabór do klasy zawodowej o profilu stolarz. Kształcenie w tych oddziałach zyska jednocześnie na atrakcyjności. Dzięki podpisanemu dokumentowi bowiem, istnieje możliwość prowadzenia szkoleń dla uczniów i nauczycieli z zakresu np. rozwiązań technologicznych stosowanych na co dzień we wspomnianym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Warto zaznaczyć, iż jedno spotkanie zostało już zrealizowane w szkole z udziałem przedstawiciela firmy. Ponadto – w myśl porozumienia – młodzież poznająca profesję stolarz, będzie miała okazję uczestniczyć w stażach zawodowych organizowanych przy współudziale naszego nowego partnera. Oprócz tego przewidziano bezpośrednie wizyty studyjne uczniów „Budowlanki” w „Polmarco”. To znakomita szansa na poznanie systemu pracy fabryki, jej nowoczesnego zaplecza maszynowego a także interesujących projektów mebli.

Współpraca ma dotyczyć również ewentualnego doposażania naszych pracowni zawodowych,         z których korzystają młodzi ludzie kształcący się w zawodzie stolarz.

Dla PCE – ZSP szczególnie ważnym zapisem wspomnianej umowy jest wola podejmowania przez Fabrykę Mebli Biurowych „Polmarco” działań mających na celu zatrudnianie absolwentów szkoły.

Dzięki zawartemu porozumieniu, uczniowie będą mogli szerzej poznać aktualne oczekiwania klientów dokonujących zakupu mebli biurowych oraz obowiązujące rygorystyczne standardy ich produkcji. Ze względu na stosowanie oprogramowania komputerowego podczas procesu projektowania i wytwarzania mebli, młodzież w czasie staży zawodowych może zdobyć zupełnie nowe, wartościowe doświadczenie, przydatne współczesnemu stolarzowi.

Mamy nadzieję, że współpraca naszej szkoły z firmą „Polmarco” będzie się systematycznie rozwijać i pozwoli na uatrakcyjnienie nauki w klasach stolarskich oraz jednocześnie przedsiębiorstwo zyska fachowców – absolwentów PCE – ZSP.

Sławomir Hryczak

 

Zobacz nasze