Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Współpraca gwarantująca atrakcyjne zajęcia z AMG

 - 16 listopada została podpisana współpraca z Akademią Morską w Gdyni w ramach, której Dyrektor PCE, ZSP – Pan Artur Obolewski – zagwarantował młodzieży wzajemne wspieranie procesu edukacyjnego z Wydziałem Nawigacyjnym, a  także z Wydziałem  Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Strony tego porozumienia  będą od teraz  stwarzały rozwój zainteresowań uczniów  w  zakresie nauk technicznych  ( nawigacja, transport). 

Gwarantem wspólnych korzyści staną się dzięki temu: artykuły na stronach wymienionych placówek, w mediach społecznościowych, także  reklamy  wskazanych kierunków nauczania, prezentacje ofert edukacyjnych, udziały młodzieży w Dniach Uczelnianych ( Dniu Otwartym, Bałtyckim Festiwalu Nauki i Pikniku  w Gdyni) oraz  wymiany doświadczeń  szkół z kołami naukowymi, udziałami młodzieży  w warsztatach, wykładach i seminariach.