Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym rynku pracy - zaproszenie!

 Starosta Lęborski  oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji pn. Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym rynku pracy, która odbędzie się 13 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali audiowizualnej  Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

W programie:

09:30 -10:00    Rejestracja uczestników

10:00 -10:30    Otwarcie konferencji, powitanie gości

Teresa Ossowska - Szara - Starosta Powiatu Lęborskiego

Dolores Wasilewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku

10:30 -10:50    Doradztwo zawodowe w województwie pomorskim

Barbara Szymańska - psycholog, coach, konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno - zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

10:50 - 11:10   Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na drodze odkrywania talentów

Ewa Olszówka - doradca zawodowy, pedagog, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, oddział zamiejscowy w Słupsku

11:10 - 11:30   Rozwijanie talentów wyzwaniem dla edukacji i poradnictwa zawodowego

Kariona Chamier - Ciemińska - kierownik Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku, pedagog, doradca zawodowy, coach

11:30 - 12:00   Networking uczestników

12:00 - 12:20   Doradztwo edukacyjno - zawodowe w kontekście reformy edukacji

Jolanta Kijakowska - konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

12:20 - 12:40   Poradnictwo zawodowe na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku

Beata Klawikowska - doradca zawodowy, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku

12:40 - 13:00   Doradztwo zawodowe jako system

Bożena Murawska - nauczyciel, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno - zawodowego w Lęborku

13:00 - 13:15   Podsumowanie, podziękowanie i zakończenie spotkania.

 

Pozdrawiam

Iwona Juchniewicz