Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„Weneckie Maski Jasełkowe – konieczne muszą być balowe” - konkurs

 „Weneckie Maski Jasełkowe – konieczne muszą być balowe”  - konkurs

„Weneckie Maski Jasełkowe – konieczne muszą być balowe”   -  pod tym hasłem przewodnim Stowarzyszenie św. Jakuba Ap. w Lęborku rozpisuje kolejny konkurs jasełkowy . W roku 2016 zadaniem uczestników jest artystyczne wykonanie  maski , bądź jej namalowanie,  bądź jej  narysowanie na kartce i wycięcie.  Maskę składającą się z odzwierciedlenia WENECKICH  WZORÓW  należy   następnie  przysłać   pod wskazany adres w terminie  do -  3 grudnia 2016 roku.  Lęborski konkurs na maskę jasełkową daje uczestnikom  spore możliwości wykazania się w plastycznym   temacie, gdyż  jego  młodzi  kreatywni projektanci  mogą ozdabiać  swoje prace:  

- kolorowymi piórami, brokatami, brylantami, świecidełkami, wzorami zaczerpniętymi z haftów, koralikami, materiałowymi kołnierzami, krawieckimi tasiemkami, guzikami, kapeluszami.  

  Maski Jasełkowe 2016 służą  do przygotowania chrześcijańskiego przysłowiowego „balu” na cześć narodzin Syna Bożego. Impreza masowa,  jest zaplanowana  w Kinie LCK Fregata, gdzie  ma wnieść  typowo włoskie tradycje papieskie do naszego Lęborka. Jasełka są  więc podróżą do odległego kraju, w którym historia  wyznacza  miejsce na Stolicę Bożonarodzeniową. Płynąc  weneckimi gondolami:

-  do grudniowych świąt,

- miejsc związanych z Betlejemskimi przesłaniami,

 zapraszamy  do łodzi Pasterzy, Królów,  Świętą Rodzinę i oczywiście wszystkie  powiatowe Dzieci. 

 - Na naszych twarzach są więc potrzebne MASKI, jako ubarwienie ludzkich wizji artystycznych.

W tworzeniu swoich prac  wzorujcie się na  książkach i Internecie oraz poddajcie się temu co podyktuje Wam wasza wspaniała wyobraźnia.

CELE KONKURSU:

• pobudzenie wyobraźni plastycznej,

• kształtowanie wyobraźni w oparciu o tradycję Jasełek,

• zainteresowanie nowymi technikami pracy przestrzennej,

• rozpropagowanie Miejskiego Przeglądu Lęborskich Jasełek.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Samodzielnie wykonane maski można dowolnie ozdabiać i dekorować.

2. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora,  wiek, adres lub kontakt z autorem pracy (najlepiej telefon), nazwisko i imię opiekuna, w celu sprawnego powiadomienia o liście  osób nagrodzonych proszę dopisać : ( numer telefonu do placówki oraz numer tel. komórkowy do opiekuna dziecka).

3. W konkursie oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie (prace wykonane zespołowo nie będą oceniane),

4. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na publikację prac  uczestników  w dowolnej formie.

5. Prace przechodzą na własność organizatora.

6. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród w tym przyznania nagrody specjalnej dla najlepszej  - „Fakto – Maski”, pracy , która zostanie wyróżniona przez redakcję serwisu  internetowego (L-FM)  promującego  nasze przedsięwzięcie.

7. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie  się w trakcie XIII Miejskiego Przeglądu Jasełek ( w styczniu  2017 roku w LCK Fregata)

8. Prace należy przesłać pocztą na adres bądź dostarczać bezpośrednio do organizatora w terminie do 3 grudnia 2016 roku. :

ul. Spokojna 1/25

84-300 Lębork

Sylwia Skroś – osoba koordynująca pracami przy konkursie.

e-mail: rsskros@poczta.onet.pl

telefon – 505060972 ( W celu dostarczenia prac konkursowych mile widziany będzie kontakt telefoniczny).

9. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

10.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.

11.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania  w mediach i prasie w celach promocyjnych naszego przedsięwzięcia.

12.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) oraz w celu   podania do publicznej wiadomości  listy osób nagrodzonych w konkursie i  promocji tego przedsięwzięcia.

Dobrodzieje:

- Starosta Powiatu Lęborskiego - Pani Teresa Ossowska- Szary

- Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła

- Burmistrz Miasta Lęborka - Pan Witold Namyślak

Patronat medialny:

-Fakty Młodych - lęborski serwis informacyjny młodych – www.fm.lebork.pl

Patronat honorowy  - Starosta Powiatu Lęborskiego - Pani Teresa Ossowska - Szary.
Wystawa pokonkursowa - PCE, ZSP. 

Życzymy  wykonania cudownych Masek Weneckich, w których  popłyniemy gondolami do środowisk wszelkich!

 

Zobacz nasze