Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„Twórczą pracą działamy na rzecz naszej Ojczyzny”

 „Twórczą pracą działamy na rzecz naszej Ojczyzny”

Poznaj czar najpiękniejszych wspomnień:

„Twórczą pracą działamy na rzecz naszej Ojczyzny”

- tak głosi słynny napis podczas  historycznej uroczystości w Budowlance. Wspomnienia, które po całym procesie edukacyjnym pozostają na zawsze  w sercach Uczniów to bowiem  główny korzeń drzewa, które kieruje gałęzie , jak wyciągnięte ramiona w stronę październikowego  Słońca. 50-lecie naszej placówki to  taki szczególny moment, gdy najważniejsze  sukcesy ukazujemy na zdjęciach, prezentacjach multimedialnych i podczas występów artystycznych. A, że zdolnej młodzieży w PCE, ZSP nigdy nie brakuje potwierdzają to  nasze materiały archiwalne.

Kreowanie nowoczesnego rozwoju szkoły:

Budowanie nowoczesnego kształtu szkoły to przede wszystkim wyznaczanie ścieżek do kreatywnych  kierunków nauczania, ale pewnie z łezką w oku wspominać będziemy jeszcze  czasy, gdy obowiązywały typowo branżowe zawody budowlane.

Bądź w tym dniu razem z nami:

Zapraszamy na 50-lecie PCE, ZSP

Zapraszamy na 50-lecie Szkoły PCE, ZSP

Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

- 21 października 2016 roku

- o godzinie 11:00

Miejsce –  siedziba placówki PCE, ZSP

Temat: „Od Budowlanki do PCE”

Zapraszamy do udziału w uroczystości!