Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w wakacje 2018 r.!

Staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w wakacje 2018 r.!

Jednym z głównych zadań Powiatu Lęborskiego w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” jest zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w proces kształcenia i szkolenia zawodowego, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców i przedsiębiorców we współpracę ze szkołami zawodowymi w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych.

Powiat Lęborski prowadzi aktualnie rekrutację pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji staży zawodowych i praktyk zawodowych. Zapraszamy serdecznie pracodawców i przedsiębiorców do składania formularzy zgłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku!

Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy, według potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.

Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim 150 h stażu lub praktyki zawodowej, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie mogą składać formularze zgłoszeniowe w swoich szkołach – Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

W dniu 5 marca 2018 r. odbyło się spotkanie w sprawie zasad organizacji staży i praktyk zawodowych w 2018 r., w którym wzięli udział: Wicestarosta Lęborski Elżbieta Godderis, kadra Referatu Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku oraz dyrektorzy szkół zawodowych, doradcy zawodowi i pracownicy merytoryczni ds. jakości edukacji, jak również dyrektor i doradca zawodowy – konsultant powiatowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

W dniu 13 marca 2018 r. odbędzie się konferencja, podczas której zostaną wręczone podziękowania pracodawcom współpracującym z Powiatem Lęborskim w 2017 r., jak też zostaną przedstawione zasady organizacji staży i praktyk zawodowych w 2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

 

Więcej informacji o projekcie oraz o stażach i praktykach zawodowych, wraz z Regulaminem i formularzami zgłoszeniowymi, znajduje się na stronie:

http://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

 

Pozdrawiam

Iwona Juchniewicz

 

 

 

Zobacz nasze