Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Sprawozdanie z przebiegu XVII Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i OC w Lęborku

Cel mistrzostw:

Celem Mistrzostw było propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród całego społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży oraz zachęcanie do podnoszenia poziomu swoich umiejętności w tym zakresie.

Współzawodnictwo w Mistrzostwach wyłoniło najlepszy zespół spośród wszystkich startujących drużyn w grupie szkoły ponadgimnazjalne powiatu lęborskiego.

Mistrzostw od 17 lat są również miejscem ujednolicenia standardów pierwszej pomocy, nauczanych na kursach PCK, lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania. Są sprawdzianem czy metody nauczania pierwszej pomocy są skuteczne. Są również uzupełniającą formą kontaktów pomiędzy szkołami, jednostkami ratowniczymi oraz strukturami PCK i OC.

Komitet organizacyjny:

Honorowy patronat nad Mistrzostwami sprawowała Starosta Lęborski Pani Teresa Ossowska-Szara.

Organizatorami Mistrzostw byli:
1. Zarząd Oddziału Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lęborku.
2. Referat Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lęborku,
3. Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku

Przebieg Mistrzostw:

Obecna XVII edycja Mistrzostw przeprowadzona została w dniu 7.05.2015 r. w oparciu o budynek i teren wokół Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.
Mistrzostwa przeprowadzono w oparciu o „ Regulamin Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK”. Mistrzostwa odbyły się na pętli pozoracyjnej składającej się z 11 stacji w tym jednej stacji teoretycznej – test i jednej reanimacyjnej. Tematyka pozoracji nawiązywała do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Stopień trudności koniecznej do udzielenia pomocy nie przekraczał wymagań podstawowego kursu pierwszej pomocy.

Na stacjach oceniano:
• bezpieczeństwo ratownika,
• ratowanie życia,
• wezwanie kwalifikowanej pomocy,
• udzielanie pierwszej pomocy,
• umiejętność samodzielnego działania każdego ratownika,
• kierowanie zespołem ratowników i pracą zespołu.

W Mistrzostwach udział brało 7 pięcioosobowych drużyn reprezentujących szkoły:

• I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku jedna drużyna,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku jedna drużyna,
• Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku jedna drużyna,
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku dwie drużyny,
• Powiatowe Centrum Edukacyjnego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku dwie drużyny.

W wyniku rywalizacji zespołowej:
I miejsce zajął – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, kapitan drużyny Julia Lewińska, opiekun Pani Katarzyna Niedziela,
II miejsce zajął Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, kapitan drużyny Agata Gackowska, opiekun Pan Jacek Stanuch,
III miejsce zajęło Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, opiekun Ryszard Sałasiński.

W rywalizacji indywidualnej:
I miejsce zajęła Agata Gackowska – z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu,
II miejsce zajął Łukasz Czaja – z zespołu szkół Mechaniczno – Informatycznych,
III miejsce zajął Sebastian Malek z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Sprawy techniczne:

Sędziami na stacjach byli ratownicy OSR w Lęborku. Całą grupą sędziowską kierował Sędzia Główny Mistrzostw - Pan Daniel Mihuniewicz Prezes OSR w Lęborku.

Pozorantami, czyli tymi, którzy mieli w dniu zawodów szczególne zadanie wykazania się wręcz aktorskimi umiejętnościami i stworzenia jak najbardziej realnego obrazu zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu człowieka na stacjach pozoracyjnych byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku oraz Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Przygotowanie pozorantów zapewniła Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku pod kierownictwem Pana Rafała Bociana.

Sprzęt i materiały niezbędne do obsługi stacji pozoracji zostały przygotowane przez członków OSR, gospodarza mistrzostw i samych pozorantów.

Nagrody:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc drużyny uhonorowane zostały dyplomem i pucharem a zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. W konkurencji indywidualnej za zajęcie pierwszych trzech miejsc również wręczono nagrody rzeczowe.

Nagrody ufundowała Starosta Lęborski Pani Teresa Ossowska-Szara.

Zawodnikom dopingowali zaproszeni goście w tym Pan Krzysztof Pruszak Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego oraz Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Lęborku, Pan st. bryg. Jan Drozd Komendant Powiatowy PSP w Lęborku, Sekretarz Miasta Lęborka Pan Marian Kurzydło oraz gospodarz obiektu Pan Artur Obolewski Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

 

Powiat Lęborski