Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Spotkanie z rodzicami uczniów PCE – ZSP

 15. września 2016 r. o godz. 16.00 w dużej sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie z rodzicami uczniów klas I technikalnych i zawodowych. Dyrektor PCE – ZSP Artur Obolewski przedstawił obecnym najważniejsze informacje na temat zaplecza dydaktycznego szkoły, specyfiki kształcenia w ramach poszczególnych zawodów oraz bogatej oferty edukacyjnej dla młodzieży i osób dorosłych. Równolegle była wyświetlana prezentacja multimedialna poświęcona tym zagadnieniom, za projekcję której  odpowiadał doradca zawodowy – Sławomir Hryczak. Prowadzący spotkanie zwrócił ponadto uwagę na kwestię bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu na terenie naszej placówki jak i w drodze do szkoły. Dyrektor wspomniał także o możliwości zakupu przez uczących się miesięcznego biletu ZKM w cenie 10 zł, co znacznie ułatwi dotarcie do Budowlanki i powrót po zakończeniu lekcji.

Rodzice poznali również propozycje dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności i wiedzę uczniów, z których będą mogli skorzystać nie tylko pierwszoklasiści w najbliższym czasie. Taka szansa istnieje dzięki projektowi pn. Otwarte umysły. Rusza oprócz tego program mający na celu przyznawanie stypendium za średnią minimum 4,75, uzyskaną na podstawie ocen za wszystkie przedmioty teoretyczne i praktyczne oraz zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

Administrator szkolnej sieci komputerowej – Krzysztof Czerwonka, omówił zasady korzystania z dziennika w wersji elektronicznej.

Ryszard Sałasiński i Sławomir Głowacki – wychowawcy klas o profilu wojskowym, przybliżyli rodzicom elementy umundurowania uczęszczających do tego typu oddziałów. Już niebawem „pierwszaki” założą mundury wraz z dodatkami jako strój obowiązkowy.

Wychowawcy klas I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej udali się po zakończonym spotkaniu do sal lekcyjnych, gdzie zaznajomili rodziców m.in. z charakterem nauki danej profesji.

 

Sławomir Hryczak

Zobacz nasze