Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Regulamin konkursu pt. „Każdy budować może…” – II edycja organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

 Regulamin konkursu pt. „Każdy budować może…” – II edycja

organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

pod patronatem Starosty Powiatu Lęborskiego i Burmistrza Miasta Lęborka

Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów oraz klas siódmych szkoły podstawowej i ma na celu zainteresowanie młodzieży branżą budowlaną oraz możliwością kształcenia w PCE - ZSP w Lęborku min. w zawodzie technik budownictwa.

 

Informacje o konkursie:

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

Kategoria nr 1 – Prezentacja o tematyce budowlanej

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w tej kategorii konkursowej będą mieli za zadanie opracować dowolny temat związany z budownictwem. Może to być np. :

v  Prezentacja multimedialna o wybranych budynkach lub budowlach Lęborka, powiatu lęborskiego lub innego miasta w Polsce czy na świecie (może zawierać np. opis, zdjęcia, rysunki itp.).

v  Dokumentacja zdjęciowa lub filmowa budowanego dowolnego obiektu w Waszej okolicy (może to być także budowa Waszego przyszłego domu).

 

Kategoria nr 2 –  Wykonanie modelu o tematyce budowlanej

 

v  Makieta dowolnego budynku, mostu, drogi, estakady i innych budowli, które Waszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę.

Czas trwania konkursu: 30.10 – 30.11.2017 r.

Warunki uczestnictwa:

v  Uczniowie mogą brać udział w jednej z kategorii do wyboru.

v  Uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursach pojedynczo lub w grupach dwuosobowych.

v  Dla zdobywców czołowych miejsc w obu kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

v  Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość         i estetykę wykonania.

v  Zgłaszający się do konkursów powinni wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy, podpisać, zeskanować i wysłać go do 10.11.2017 r. na e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl

v  Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu.

Ø  W kategorii 1 prace mogą być wykonane w formie elektronicznej lub innej dowolnej technice plastycznej (dowolny format papieru).

Nadsyłanie prac w formie elektronicznej w ramach kategorii 1 do dnia 30.11.2017 r. na adres e-mailowy podany powyżej. Prace mogą też być dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku.

Ø  W kategorii 2 praca polega na skonstruowaniu budynku lub budowli za pomocą alternatywnych materiałów budowlanych np. sznurek, wykałaczki, butelki plastikowe lub inne tworzywa sztuczne lub ekologiczne.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku  do dnia 30.11.2017 r. Na każdej pracy należy podać swoje imię i nazwisko,   klasę i nazwę szkoły.

 

Uroczystość wręczenia nagród dla uczniów, którzy zajmą czołowe lokaty w obydwu kategoriach konkursu odbędzie się w dniu 05.12.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie  Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wojska Polskiego 31 w Lęborku.

 

Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 01.12.2017 r. na stronie internetowej szkoły

www.pce.lebork.pl

Prace konkursowe stają się własnością organizatora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

„Każdy budować może…” II edycja - znajduje się w załączeniu.

 

 

Zobacz nasze