Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Próbny egzamin maturalny

W dniu 25 kwietnia 2016 roku odbył się próbny egzamin maturalny w klasach trzecich PCE, ZSP. Przystąpili do niego uczniowie klas logistycznych  ( III TLA i III TLB) oraz technikum budownictwa i technik żywienia  ( III T). W ciągu  170 minut zdający musieli  rozwiązać test na rozumienie  czytanego tekstu oraz napisać wypracowanie  na wybrany temat.

 Życzymy  wysokich wyników.

Elżbieta Miśkiewicz

Magdalena Gałka