Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pożegnanie absolwentów Technikum

W dniu 27.04.2018 odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania absolwentów klas IV Technikum z PCE-ZSP -  o profilu technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.  Apel uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście - Radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Alicja Zajączkowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku  - pani Ewa Burak oraz  Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne i przedstawiciele Rady Rodziców.

Podczas uroczystości miało miejsce Ślubowanie Absolwentów w takcie,  którego absolwenci składali przyrzeczenie na sztandar szkoły.

Po części oficjalnej Goście oraz uczniowie mieli okazję obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez klasę 3 Tla wraz z wychowawcą Iwoną Retman oraz księdzem Wojciechem Prądzińskim- spektakl muzyczny  dedykowany Absolwentom pt. „ Nasz Świat”. Przesłanie przedstawienia niosło optymistyczną myśl, że świat jest przyjaznym miejscem dla młodych ludzi,  a będąc wytrwałym można  spełnić swe marzenia. Tego właśnie życzymy Absolwentom.

Iwona Retman

 

Zobacz nasze