Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia i podziękowania dla Pana Zbysława Etmańskiego

W dniu 25 czerwca br. o godz. 9.00, w dużej sali gimnastycznej PCE odbyła się uroczystość pożegnania  absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz ślubowanie na sztandar szkoły z udziałem zaproszonych gości: Pani Alicji Zajączkowskiej - Starosty Lęborskiego oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Piotra Kuchty.

Dyrektor PCE – Pan Artur Obolewski – dokonał podsumowania nauki w klasach branżowych, przybliżył wszystkim wyniki i specyfikę kształcenia, w trudnych warunkach panującej pandemii oraz moment przyjęcia do PCE  około 100 uczniów decydujących się na naukę w naszej szkole. Pogratulował ukończenia szkoły 75 absolwentom, a szczególnie tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Ocenił br. jako szczególnie trudny, przebiegający głównie z pracą zdalną i nauką w warunkach domowych. Podziękował wychowawcom i nauczycielom za zaangażowanie w proces kształcenia i wychowania naszych absolwentów.

Wyróżnienia i świadectwa!

W dalszej części spotkania dyrektor wraz z Panią Starostą Alicją Zajączkowską i wychowawcami klas III wręczyli nagrody książkowe najlepszym absolwentom, a także zachęcali ich do kontynuacji nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Następnie nauczyciele wychowania fizycznego podsumowali sportowe osiągnięcia i wręczone zostały nagrody sportowe dla szczególnie zasłużonych osób.

W trakcie uroczystości głos zabrała Pani Starosta - Alicja Zajączkowska, która życzyła młodzieży powodzenia w życiu osobistym i zawodowym, dobrego startu w dorosłe życie, a także  przemyślanych wyborów. Do życzeń i podziękowań dołączył się Pan Piotr Kuchta przedstawiciel rady Rodziców, który szczególnie mocno podziękował wszystkim nauczycielom za trud włożony w naukę i wychowanie młodzieży.

W dalszej części uroczystości Dyrektor podziękował kierownikowi CKZ – Panu Zbysławowi Etmańskiemu za wieloletnią owocną współpracę, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, podejmowane działania na rzecz szkoły, życzliwość w stosunku do uczniów i współpracowników, a następnie wręczył nagrodę Dyrektora szkoły.

Pan Etmański otrzymał również z rąk Starosty  - specjalny pamiątkowy medal.

Wśród zasłużonych pracowników szkoły, odbierającą nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy zawodowej i 20 lat szczególnie wyróżniającej pracy w PCE była również Pani Irena Pisarska – pracownik sekretariatu szkoły.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym pracownikom szkoły, wychowawcom i nauczycielom, podziękowano gromkimi oklaskami.


Zobacz materiał przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku - kliknij!

 

Zobacz nasze