Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Polskie symbole narodowe i Konstytucja 3 maja

29. kwietnia 2016 r. w szkolnej świetlicy uczniowie z klasy IIITLa (technik logistyk – profil wojskowy), zaprezentowali okolicznościowy apel. Był on poświęcony Dniowi Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Celem występu młodzieży było przypomnienie społeczności PCE – ZSP genezy polskich symboli narodowych oraz historii źródła współczesnego prawa, które ukształtowało się m.in. dzięki uchwaleniu w dniu 3 maja 1791 r. naszej pierwszej powszechnie obowiązującej konstytucji. Uroczystość miała charakter patriotyczny – wziął w niej udział poczet sztandarowy szkoły a scenografia zawierała symbolikę odwołującą się do tradycji narodowych.

Po zakończonym występie młodzieży, swoje słowa do zgromadzonych skierowała Wicedyrektor Szkoły – Danuta Milewska – Biały, zachęcając uczniów do refleksji nad współczesnym patriotyzmem, dla którego szczególne znaczenia posiada wspólna przeszłość.

Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli – Sławomira Hryczaka i Ryszarda Sałasińskiego. Jego realizację wsparł również uczący przedmiotów logistycznych Mirosław Świątkowski.

 

Sławomir Hryczak