Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pieśni wykonane w szkole. Ale nie takie - jakie znasz tylko z „Czterech pancernych”?

 Na scenie -  w świetlicy szkolnej!

W dniu 28 marca br. w ramach projektu „ Szkoła Młodych Patriotów”  odbył się w naszej szkole I Konkurs Pieśni Patriotyczno – Żołnierskich.  Do konkursu spośród wszystkich klas PCE - ZSP przystąpiło dziewięć zespołów, głównie z klas mundurowych. Celem konkursu była popularyzacja pieśni patriotycznych wśród młodzieży, propagowanie wartości patriotycznych, uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu solowego, zespołowego i chóralnego, kształtowanie i pogłębianie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej.

Z omówieniem historii!

Każdy z występów artystycznych był poprzedzony krótką kartą z historii utworu i jego autorom którą prezentowała Pani Dyrektor Danuta Milewska –Biały.

W konkursie jury w składzie 3 przedstawicieli jednostki wojskowej z Lęborka oraz dwóch nauczycieli z PCE -  ZSP przyznało 6 wyróżnień dla klas IV TB/Ż, III TLb, II TLc, II TLb, ITB/OZE oraz I TLa.

Trzecie miejsce zajęła klasa I TLb, drugie miejsce klasa II TLa , pierwsze miejsce zajęła klasa III TLa  z utworem „Dziś Idę Walczyć Mamo”; której wychowawcą  jest mgr Iwona Retman.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak również kadry pedagogicznej.

Sławomir Głowacki

 

 

 

 

 

 

 .

 

  

Zobacz nasze