Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Oceń - Konkurs historyczny w PCE!

 We wtorek 27.02.2018 r. w świetlicy PCE młodzież z klas technikalnych i branżowych uczestniczyła w szkolnym konkursie wiedzy Historia Polski a patriotyzm. Był on już kolejnym działaniem, które zrealizowaliśmy w naszej placówce w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pn. Szkoła młodych patriotów VI edycja. Wcześniej bowiem uczący się w PCE przygotowali interesujące plakaty z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zostały one wyeksponowane właśnie w świetlicy i stanowią ważny materiał edukacyjny dla odwiedzających ją uczniów.

Po powitaniu uczestników przez Dyrektora SzkołyPana Artura Obolewskiego, przystąpili oni do pracy z arkuszem konkursowym, który zawierał 20 zadań o zróżnicowanej formule. Za ich rozwiązanie w technikum można maksymalnie zdobyć 94 punkty, a w „branżówce” - 80. Test opracowany przez Pana Sławomira Hryczaka sprawdzał wiadomości rywalizujących na temat m.in. polskich symboli narodowych, świąt państwowych, powstań narodowych Polaków, istotnych wydarzeń związanych z historią Ojczyzny od czasów średniowiecza po XXI w. oraz umiejętność rozpoznawania wizerunków postaci historycznych. Pojawiło się także źródło kartograficzne i pytania związane z organami władzy działającymi na szczeblu centralnym i lokalnym w naszym kraju. Biorący udział w zmaganiach konkursowych musieli ponadto wykazać się znajomością praw i obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwała szkolna komisja konkursowa, której przewodniczyła Wicedyrektor SzkołyPani Danuta Milewska – Biały. Jej skład był następujący: Pani Aleksandra Motasszkolny pedagog oraz Pan Sławomir Hryczaknauczyciel historii   i wiedzy o społeczeństwie.

Dziękujemy Pani Bożenie Lodanauczycielowi historii oraz historii i społeczeństwa za wsparcie organizacji naszego konkursu dla młodzieży.

We wtorkowym konkursie historycznym wzięło udział 27 osób – 2 z klasy branżowej i 25 uczących się w oddziałach technikum.

Konkurs Historia Polski a patriotyzm miał na celu zweryfikowanie wiedzy historycznej i obywatelskiej przedstawicieli młodego pokolenia dotyczącej Polski, ponieważ te dwa aspekty są szczególnie istotną cechą współczesnego Polaka – patrioty.

 Zdjęcia: Sylwia Skroś

Tekst: Sławomir Hryczak

Zobacz nasze