Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Konkurs z języka angielskiego

Dnia 02 czerwca 2016r. odbył się w PCE, ZSP konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego dla klas  trzecich technikalnych. W konkursie wzięli udział uczniowie klas: 3 TLa, 3 TLb i 3 TBŻ.

         Konkurs jest jednocześnie sprawdzeniem wiadomości przyszłych maturzystów z części gramatyczno-leksykalnej egzaminu maturalnego. Organizatorami były nauczycielki języka angielskiego mgr Monika Naczk i mgr Wiesława Zarzycka. Wyniki zostaną podane w najbliższym czasie.

 Monika Naczk