Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat dyrektora PCE dla Rodziców i Uczniów

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10.04.2020 r. oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciele obowiązkowo od 25.03.2020 r. rozpoczynają pracę z uczniem na platformie GOOGLE CLASSROOM.

Proszę wszystkich uczniów o założenie konta CLASSROOM UCZEŃ.

Przywrócony zostaje plan zajęć od dnia 25.03.2020 r. i zgodnie z nim  realizowane będą  zajęcia wg planu lekcji w danej klasie, a tematy zajęć zgodne z podstawą programową.

Praca ucznia podlegać będzie ocenie (praca domowa, aktywność, możliwe jest przeprowadzenie sprawdzianu). W  ocenianiu uczniów nauczyciel będzie zwracał między innymi uwagę na zaangażowanie oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Jak założyć konto google - film instruktażowy

Google Classroom - Instrukcja dla ucznia - film instruktażowy

 

Zobacz nasze