Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Kolejne warsztaty terenowe za nami

 Kolejne warsztaty terenowe za nami.

Tym razem pani Weronika Łowicka wraz z panią Marzeną Cierocką - Szychta postanowiły połączyć siły w celu realizacji warsztatów zarówno historycznych jak i geograficznych.

Część historyczna obejmowała zajęcia z edukatorami w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tematem warsztatów była Stocznia Gdańska - historia jej powstania, przyczyny strajku, jego przebieg, narodziny ruchu Solidarność. Edukatorki odkryły przed nami wiele ciekawostek związanych także z przemyłem stoczniowym. Uczniowie mogli m.in. dowiedzieć się jak remontuje się statki, zobaczyć infrastrukturę techniczną związaną z ich remontem. W sali BHP wyeksponowano różne typy statków budowane przez stocznię, jak również przedstawiono pochodzenie armatorów. Poznaliśmy tradycję wodowania statków, przybliżono nam przykłady zarówno udanych jak i mniej udanych wodowań. Uczniowie mieli do dyspozycji mapę stoczni z lat 80, dzięki czemu byli w stanie porównać dawne tereny zakładu z obecnymi.

Warsztaty geograficzne już po raz kolejny odbyły się w rezerwacie Kępa Redłowska, a ich celem była analiza geologiczna Klifu Orłowskiego. Nauczyciel przygotował przewodniki do ćwiczeń terenowych, w których to zamieszczono profil geologiczny klifu. Uczniowie w terenie analizowali i obserwowali utwory budujące klif. Mogli dostrzec dwa rodzaje gliny zwałowej pochodzącej ze zlodowacenia północnopolskiego oraz środkowopolskiego, a także utwory mioceńskie, warstwę węgla brunatnego. Po warsztatach grupa przeszła ścieżkę geologiczną na klifie.

PCE, ZSP

Weronika Łowicka

Zobacz nasze